Region Uppsala

Ny yrkeshögskoleutbildning till tolk startar på Wik 2021

Dela

En ny yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk ska förläggas på Region Uppsalas folkhögskola. Detta beslut, som togs av Myndigheten för yrkeshögskolan, är helt i linje med folkhögskolans nya inriktning där språk är ett av fyra områden. Den nya tolkutbildningen startar 2021 på Wik.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande
Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande

Det råder brist på auktoriserade tolkar i samhället och behoven av tolkhjälp är stora inom många områden, till exempel inom utbildning, hälso- och sjukvård samt rättsväsende.

I början av nästa år startar tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Därmed fortsätter den försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar som startade 2019 och som ska redovisas till regeringen 2024. De omfattar cirka 300 YH-poäng och kommer att bedrivas som distansutbildningar.

Att utbildningarna bedrivs inom yrkeshögskolan innebär att de har en stark anknytning till arbetslivet och även möjlighet till lärande på en arbetsplats.

Myndigheten för yrkeshögskolan har den 22 oktober beslutat att förlägga utbildningen på tre platser: Stockholm, Göteborg och Region Uppsalas folkhögskola på Wik.

Folkhögskolan har bedrivit tolkutbildningar i 45 år som folkhögskoleutbildning, vilket gör skolan till den som har längst erfarenhet i Sverige av civila tolkutbildningar. Denna erfarenhet tillsammans med den goda kontakten med arbetslivet både inom och utanför regionen är två av anledningarna till att skolan blivit utvald.

–      Beslutet om detta är glädjande, då det är ett steg helt i den riktning som vi vill se att vår folkhögskola utvecklas. En av de inriktningar vi tog beslut om i nämnden är språk vilket detta är ett utmärkt exempel på, säger Cecilia Linder (M), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

–      Stora delar av samhället har påverkats av pandemin, med negativa konsekvenser för arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att det etableras en möjlighet i länet för utbildning och nya arbetstillfällen, fortsätter Cecilia Linder.

–      Det är så här vi ska utveckla Region Uppsalas folkhögskola med en lyhördhet för behov i samhället och en högre ambition att söka relevanta bidrag, utlysningar med mera för att få tillgångar till länet, säger Kristin Spolander, rektor på Region Uppsalas folkhögskola.

För att förankra utbildningen utifrån de behov som finns kommer det att tillsättas en referensgrupp med personer inom regionala verksamhetsområden som vård och hälsa, kommunal verksamhet och övriga myndigheter.

Nyckelord

Kontakter

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande, 070-261 48 44
Kristin Spolander, rektor på Region Uppsalas folkhögskola, 070-280 51 35

Bilder

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande
Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum