Akademiska sjukhuset

Nya akutvårdplatser inom geriatrik ska korta väntetiden på akuten

Dela

Onsdag 24 mars öppnar geriatriken på Akademiska sjukhuset fyra nya akutvårdplatser där ett nytt arbetssätt ska testas. Syftet är dels att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, dels och korta vårdtiderna på akutmottagningen.

Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)
Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)

- Syftet med satsningen är att testa ett nytt arbetssätt i ett vårdlag, för att se över möjligheten för en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, med så kort vårdtid som möjligt på akuten, säger Lena Mattsson, avdelningschef på geriatriska medicinavdelningen samt den geriatriska ortoped och strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset.

De nya vårdplatserna öppnas inom ramen för ett tio veckor långt pilotprojekt, där chefer tillsammans med medarbetare från den geriatriska medicinavdelningen, tagit fram grundförslaget. För ändamålet skapas ett nytt team för geriatrisk akutsjukvård, ett så kallat GAV-vårdlag. Vårdplatserna öppnas på geriatriska ortoped- och strokeavdelningen (30B).

- I första hand kommer patienterna att tas in via medicin- och ortopedakuten, utifrån ett medicinskt behov av inläggning alternativt ett ortopediskt behov av smärtmobilisering, exempelvis frakturer som behandlas konservativt. Det är GAV-vårdlaget som bedömer om patienterna gynnas av att vårdas här med de strukturerade bedömningsinstrument och intagningskriterier geriatriken har, förklarar Lena Mattsson.

Enligt planen ska patienterna vistas på vårdplatserna i maximalt 72 timmar (tre dygn). Inom den tidsramen skrivs patienten hem, alternativt flyttas de till en annan vårdplats inom geriatriken för vidare vård. De som behöver fortsatt slutenvård kommer då färdiginskrivna och de geriatriska riskprofilerna kommer redan att vara bedömda, något som bedöms kunna spara tid.

Enligt Lena Mattsson blir det viktigt med snabba bedömningar av hela teamet för att eventuell utskrivning ska bli så smidig som möjligt. De nya vårdplatserna kommer att vara öppna måndag-fredag och kommer bemannas av sjuksköterskor från den geriatriska medicinavdelningen (30A) och undersköterskor från geriatriska ortoped och strokeavdelning (30B) samt eventuellt även den geriatriska medicinavdelningen (30A).


För mer information, kontakta:

Lena Mattson, avdelningschef på geriatriska medicinavdelningen (30A) samt den geriatriska ortoped och strokeavdelningen (30B), Akademiska sjukhuset, tel: 018- 611 39 66, e-post: lena.m.mattsson@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)
Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Psykiatriläkare varnar: Covidinfektion kan utlösa psykos20.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Både epidemiologiska och registerbaserade studier visar att autoimmun sjukdom och allvarliga infektioner tredubblar risken för psykos. Likaså att individer med psykotiska störningar löper cirka 50 procents förhöjd risk för autoimmuna sjukdomar. Läkare inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ser kopplingar mellan psykos och autoimmuna tillstånd orsakade av coronavirus och manar till ökad medvetenhet.

Genetiska riskfaktorer för allvarlig COVID-19 uppdagade genom stort internationellt forskningssamarbete8.7.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ärftlig risk att utveckla lungcancer och vissa autoimmuna sjukdomar kan förklara varför en del patienter drabbas av svår, livshotande covid-19-sjukdom. Det framgår av en internationell genetisk forskningsstudie publicerad i Nature där man identifierat 13 specifika genvarianter och där forskare från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet samt Karolinska institutet medverkat.

Bättre synkning av insatser vid samsjuklighet målet för länsövergripande satsning7.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Ansvaret för vård och behandling vid samsjuklighet är uppsplittrat på många aktörer, vilket ofta leder till att patienterna ”hamnar mellan stolarna”. Nu har beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset startat ett projekt för att förbättra samverkan i Uppsala län.

Fler solskadade kan erbjudas PDT-behandling via drop-in22.6.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset för patienter remitterade till behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer. Behandlingen innebär att den skadade huden smörjs in med en kräm som gör att de sjuka cellerna förstörs vid kontakt med dagsljus. Mottagningen, som öppnades förra sommaren, har bidragit till att fler patienter kan behandlas samtidigt som personalen ser stora tidsvinster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum