Akademiska sjukhuset

Nya akutvårdplatser inom geriatrik ska korta väntetiden på akuten

Dela

Onsdag 24 mars öppnar geriatriken på Akademiska sjukhuset fyra nya akutvårdplatser där ett nytt arbetssätt ska testas. Syftet är dels att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, dels och korta vårdtiderna på akutmottagningen.

Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)
Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)

- Syftet med satsningen är att testa ett nytt arbetssätt i ett vårdlag, för att se över möjligheten för en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, med så kort vårdtid som möjligt på akuten, säger Lena Mattsson, avdelningschef på geriatriska medicinavdelningen samt den geriatriska ortoped och strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset.

De nya vårdplatserna öppnas inom ramen för ett tio veckor långt pilotprojekt, där chefer tillsammans med medarbetare från den geriatriska medicinavdelningen, tagit fram grundförslaget. För ändamålet skapas ett nytt team för geriatrisk akutsjukvård, ett så kallat GAV-vårdlag. Vårdplatserna öppnas på geriatriska ortoped- och strokeavdelningen (30B).

- I första hand kommer patienterna att tas in via medicin- och ortopedakuten, utifrån ett medicinskt behov av inläggning alternativt ett ortopediskt behov av smärtmobilisering, exempelvis frakturer som behandlas konservativt. Det är GAV-vårdlaget som bedömer om patienterna gynnas av att vårdas här med de strukturerade bedömningsinstrument och intagningskriterier geriatriken har, förklarar Lena Mattsson.

Enligt planen ska patienterna vistas på vårdplatserna i maximalt 72 timmar (tre dygn). Inom den tidsramen skrivs patienten hem, alternativt flyttas de till en annan vårdplats inom geriatriken för vidare vård. De som behöver fortsatt slutenvård kommer då färdiginskrivna och de geriatriska riskprofilerna kommer redan att vara bedömda, något som bedöms kunna spara tid.

Enligt Lena Mattsson blir det viktigt med snabba bedömningar av hela teamet för att eventuell utskrivning ska bli så smidig som möjligt. De nya vårdplatserna kommer att vara öppna måndag-fredag och kommer bemannas av sjuksköterskor från den geriatriska medicinavdelningen (30A) och undersköterskor från geriatriska ortoped och strokeavdelning (30B) samt eventuellt även den geriatriska medicinavdelningen (30A).


För mer information, kontakta:

Lena Mattson, avdelningschef på geriatriska medicinavdelningen (30A) samt den geriatriska ortoped och strokeavdelningen (30B), Akademiska sjukhuset, tel: 018- 611 39 66, e-post: lena.m.mattsson@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)
Fyra nya akutvårdplatser öppnas inom geriatriken på Akademiska sjukhuset 24 mars. Syftet är att skapa en snabbare vårdkedja för patienter med ett geriatriskt behov, men också att korta vårdtiderna på akutmottagningen. Foto: Johan Alp (genrebild)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes14.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Transplantation med så kallade Langerhanska öar är en alternativ behandling för personer med svår typ 1-diabetes och oförutsägbara, kraftiga variationer av blodsockret. På grund av avstötningsrisk måste patienterna dock ta immunhämmande läkemedel livet ut. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utvärdera en ny metod för att minska behovet av sådan behandling genom att använda personens egna så kallade T-celler.

Bäst omhändertagande för ensamstående som genomgår donationsbehandling fokus för studie12.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan den svenska mödra- och barnhälsovården ta hand om och ge stöd till ensamstående kvinnor som genomgår spermie eller embryodonationsbehandling samt deras barn? Det ska en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. För att kunna besvara frågan kommer forskarna att fokusera på kvinnornas hälsa och sociala situation, men även barnets hälsa, anknytning och utveckling över tid.

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll8.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling7.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum