Solna stad

Nya åtgärder för renare vatten i Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan

Dela

Kommunstyrelsen har beslutat om ett uppdaterat åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan. Åtgärderna ska bidra till ökad vattenkvalitet, minskade föroreningar och ökad biologisk mångfald i vattenförekomsterna – med till exempel ny dagvattenanläggning, trädplanteringar och växtbaserad rening av PFAS.

7500 starrväxter planteras ut för att rena Igelbäcken från PFAS
7500 starrväxter planteras ut för att rena Igelbäcken från PFAS

Fler konkreta åtgärder tillkommer nu i Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan, som beslutades 2019. De nya åtgärderna ska ge bättre vattenkvalitet, minskade föroreningar och ökad biologisk mångfald – mot bakgrund av ny kunskap och att det kommungemensamma arbetet har utvecklats. Det uppdaterade programmet beslutades i kommunstyrelsen den 6 december 2021

 – Nu kompletterar vi ett redan ambitiöst åtgärdsprogram för renare vatten i Solna, med fler konkreta insatser för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

 – Med åtgärdsprogrammet går vi bokstavligen till botten med problemet, för att förbättra vattenkvaliteten och biologisk mångfald i Solnas vattenförekomster, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Nya åtgärder för ökad biologisk mångfald

De nya åtgärderna för Igelbäcken syftar framför allt till att öka den biologiska mångfalden. Detta ska till exempel åstadkommas med plantering av cirka 400 lövträd och buskar för att skugga bäcken. En annan åtgärd ska förbättra bottenstrukturerna i bäcken, för att öka livsmöjligheter för fiskar, insekter och undervattensväxter. Det kan handla om att tillföra till exempel stenblock eller trädstammar, som utnyttjas av lekande fisk och även bidrar till syresättningen av vattnet. Därutöver ska vandringshinder byggas bort så att fisk och andra djur ska kunna röra sig friare både ned- och uppströms i bäcken.

Projekt med växtbaserad rening av PFAS

Höga halter av de miljöfarliga kemikalierna PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) har tidigare uppmätts i Igelbäcken. Under 2020 startade Solna stad upp ett projekt i Igelbäcken i samverkan med ett forskningsbaserat företag med växtbaserad rening av PFAS-föroreningar. Över 700 filtrerande starrplantor planterades ut på en sträcka på en halv kilometer i Igelbäcken. Preliminära resultat är lovande och projektet kommer att fortsätta med fortsatt skörd av växterna, för att successivt få bort föroreningen ur bäcken.

Fler åtgärder i Edsviken och Lilla Värtan

Edsvikens avrinningsområde omfattar totalt sex kommuner och är i Solna cirka 92 hektar stort. Åtgärder som genomförts och planeras i vattenförekomsten syftar framför allt till minskad förekomst av fosfor och påverkan på dagvattnet. Åtgärdsprogrammet har därför kompletterats med en ny dagvattenanläggning vid Svedenbadet. Därutöver finns förslag på att binda det övergödande ämnet fosfor vid Edsvikens botten genom en så kallad fällning – en åtgärd som genomfördes i Brunnsviken 2019. Tack vare vattenutbytet med Edsviken får åtgärder där även effekt på vattnet i Lilla Värtan, och Stockholms innerskärgård som helhet. Solnas andel av Lilla Värtans avrinningsområde är liten jämfört med andra kommuner (4,8 procent), vilket innebär att staden har begränsad påverkan på vattenkvaliteten. Men även här föreslås liknande fällningsåtgärder som i Edsviken.

Kontakter

Bilder

7500 starrväxter planteras ut för att rena Igelbäcken från PFAS
7500 starrväxter planteras ut för att rena Igelbäcken från PFAS
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum