Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Nya åtgärder inom Svenska kyrkan Västerås utifrån kommande förbud mot offentliga sammankomster med fler än 8 personer som väntas inträda den 24 november utifrån Covid-19-pandemin

Dela

Den oroväckande ökningen av bekräftade Covid-19-fall i Västerås och det kommande förbudet mot offentliga sammankomster gör att Svenska kyrkan Västerås nu måste införa ytterligare förändringar i vår verksamhet. Vi måste, som resten av samhället, vara lojala mot beslutet och anpassa oss för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

De nya restriktionerna gäller från och med den 20 november utifrån regeringens kommande beslut som förväntas träda i kraft den 24 november.

- Det känns självklart tråkigt att behöva fatta ett sådant här beslut. Men den största kärlekshandlingen vi kan göra just nu är att inte kalla till gudstjänst med församling eller samla till andra aktiviteter, vare sig inomhus eller utomhus. Däremot vill jag be alla våra medarbetare att ställa om för att ändå kunna möta människors behov av samtal och stöd. Vi ska hålla våra kyrkorum så öppna som det någonsin går och bemanna dem så mycket som det går samt se till att stötta människor så mycket det någonsin går för att möta behovet av stöd, hopp och tröst, säger Daniel Eklund, domprost Svenska kyrkan Västerås.

 

Riktlinjer för församlingslivet

 • Vi kommer att erbjuda webbsända gudstjänster för att möjliggöra för så många som möjligt att fira gudstjänst.
 • Inga gudstjänster firas med fysiskt närvarande församling, vare sig inomhus eller utomhus.
 • Vi kommer även att webbsända andra typer av material, som till exempel kyrkomusik.
 • Vi håller våra kyrkor öppna så mycket som möjligt för att möjliggöra besök, ljuständning och enskild andakt. Vi ser också till att ha medarbetare på plats i kyrkorna i så hög utsträckning som möjligt.
 • Vi skapar skilda in- och utgångar till våra kyrkorum där det är möjligt
 • Vi rekommenderar att skjuta upp kyrkliga handlingar som dop och vigslar. Om de genomförs gäller restriktionen på 8 personer inklusive kyrkans medarbetare.
 • Samtliga begravningsgudstjänster, vare sig de är kyrkliga, borgerliga eller enligt annan ordning, genomförs med maximalt åtta deltagare inklusive medarbetare. Redan inbokade begravningar genomförs utifrån de kommande restriktionerna. Möjlighet kan finnas för ytterligare familjemedlemmar att ta ett enskilt avsked i direkt anslutning till begravningsceremonin utifrån överenskommelse.
 • Vi kommer kontakta begravningsbyråerna med uppdaterad information utifrån förbudet.
 • Ingen församlingsverksamhet bedrivs i form av fysiska möten. Vi uppmuntrar till digitala möten
 • All körverksamhet är sedan tidigare inställd.
 • Vi håller inga fysiska sammankomster inomhus eller utomhus, däremot ställer vi om våra verksamheter så att vi kan stötta människor i samhället.
 • Vi förstärker vår digitala närvaro på så många sätt som möjligt och ser till att finnas tillgängliga för människor som behöver stöd, hopp och tro.

 Allmänt förhållningssätt

Endast webbsända gudstjänster genomförs. Vi samlar inte människor till gudstjänst. Vi samlar inte heller grupper till aktiviteter, vare sig inomhus eller utomhus. Däremot ska vi ha så öppna och tillgängliga kyrkorum som möjligt med personal på plats i så stor utsträckning som möjligt. Vi kommer sprida information om enskilda andakter, gudstjänstordningar för hemma- och kyrkorumsbruk och uppmuntra till hemandakter. Vi kommer också att utöka antalet webbsändningar av olika aktiviteter för att ge människor en chans att delta på distans.

Länkar

Här hittar du de lokala allmänna råden:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Här hittar du Regeringens pressmeddelande:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/forslag-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare/

För mer information

Kontakta domprost Daniel Eklund, Svenska kyrkan Västerås, 021-10 76 25.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Box 5
721 03 Västerås

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras
Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. 

Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. 
Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Fler än 80 000, cirka 60 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås. Här finns 26 kyrkor och 23 begravningsplatser.

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

Följ Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Oersättlig ljusplåt från Badelunda kyrka återlämnas den 26 september22.9.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Våra kyrkor, kyrkogårdar och inte minst kyrkornas konstföremål och inventarier som till exempel tavlor, altarskåp och andra konstföremål, är en stor och viktig del av vårt kulturarv. Ett sådant oersättligt föremål, en ljusplåt tillverkad på 1600-talet, stals 2015 från Badelunda kyrka men har nu hittat hem. Välkommen att delta i en återlämningsceremoni, kl. 15.00 den 26 september i Badelunda kyrka för att höra den spännande historien.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum