Uppsala kommun

Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet

Dela

Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Beslutet gäller högstadiet, men även eleverna i årskurs 6. Beslutet har fattats efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

– Vi tror att det här är en bra åtgärd som minskar kontakten och resor mellan olika skolor. Inför skolstarten är smittspridningen i Uppsala fortsatt hög och vi ser nu över vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minska risken att vi behöver stänga skolor, säger Erik Ojala, grundskolechef.

Utökade möjligheter till delvis fjärr- och distansundervisning på högstadiet

Från och med den 11 januari har regeringen gett kommunerna och fristående skolor nya möjligheter att införa delvis fjärr- eller distansundervisning, inte enbart på gymnasiet, utan även på högstadiet. Grundsärskolan omfattas inte.

Möjligheten ska endast användas som en sista utväg när andra åtgärder inte räcker till för att förebygga smittspridning och minska trängsel i skolans lokaler eller trängsel i kollektivtrafiken.

Varje skola ser över sina åtgärder

Uppsala kommun har inte fått någon rekommendation från regionens smittskyddsläkare att införa en generell övergång till fjärr- eller distansundervisning på högstadiet. Däremot kan det komma beslut om delvis distansundervisning på enskilda skolor.

Alla skolor ser olika ut och har olika förutsättningar att förhindra trängsel och risk för smittspridning. Grundskolorna i Uppsala kommun kommer i samband med skolstarten göra en extra genomgång av skolans riskanalys och smittskyddsåtgärder. Om det blir nödvändigt att införa delvis fjärr- eller distansundervisning, exempelvis för vissa ämnen, lektioner, eller årskurser ska en sådan begäran skickas till grundskolans ledning som kan fatta beslut.

– Vi är redo att fatta de beslut som krävs för att förhindra smittspridning, men skolan är viktig för våra elever och vårt mål är att undervisningen ska påverkas så lite som möjligt av pandemin. Vi har en pågående dialog med alla rektorer, med våra skyddsombud och med regionens smittskyddsenhet, säger Erik Ojala.

Alla grundskolor i Uppsala kommun kommer att öppna som vanligt när terminen börjar och hälsar alla elever och medarbetare välkomna tillbaka efter jullovet. Om det blir aktuellt med ytterligare distansundervisning på någon skola kommer rektor meddela de elever och vårdnadshavare som berörs.

Mer information om distansundervisning på högstadiet finns på regeringens hemsida

Nyckelord

Kontakter

För mer information kontakta

Uppsala kommun
Kommunikatör i beredskap
072-580 56 17
kib@uppsala.se

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum