Umeå kommun

Nya avfallsföreskrifter ska öka sopsorteringen

Dela

Kommunfullmäktige i Umeå kommun har beslutat om nya avfallsföreskrifter för att bland annat öka sorteringen av matavfall från hushållen. Beslutet innebär att samtliga hushåll ska sortera ut matavfall från och med den 1 mars 2020.

– Sorteringen av avfall är för låg i Umeå kommun. För att möta de ökade krav som lagstiftningen ställer och för att uppnå miljömålen behöver fullmäktige vidta åtgärder för att öka utsorteringen. Utöver att samtliga hushåll i Umeå kommun kommer att sortera ut sitt matavfall, utökas också möjligheterna för fastighetsägare ha gemensamma behållare för bättre miljö och minskade transporter, med mera, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Umeå kommun erbjuder sedan långt tillbaka hushållen möjligheten till utsortering av sitt matavfall. Enligt kommunens avfallsplan ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt senast år 2020. Detta för att växtnäring ska kunna tas tillvara. För 2018 låg sorteringen av matavfall på 39 procent. Dessutom ska minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar:

  • Samtliga hushåll ska sortera ut matavfall för hushåll från och med den 1 mars 2020
  • Stycket om anläggande och åtgärder inför hämtning av hushållsavfall har förbättrats
  • Förtydligande av förutsättningar för att få hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall vid fastighet
  • Översyn av hämtningsområde och kartbilaga var veckohämtning för flerfamiljshus och verksamheter kan tillåtas
  • Utökade möjligheter till gemensam behållare för tre eller fler fastighetsägare för bättre miljö och minskade transporter
  • Bilagan för sortering och lämning av hushållsavfall har förtydligats och anpassats till nya förordningar som kommit.
  • Nya sorteringsfraktioner har tillkommit för användbara saker

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum