Lantmäteriet

Nya avgifter för lantmäteriförrättning ger mer översikt av kostnader och bättre kostnadstäckning

Dela

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar. Det blir enklare att överblicka kostnaden samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning.

– De justeringar vi gör innebär att det blir lite lättare för våra kunder att förstå och förutse sina kostnader. Samtidigt behöver vi täcka våra ökade omkostnader, säger Catharina Hökby, tillförordnad chef för verksamhetsområdet Fastighetsbildning.

Färre timtaxor

Lantmäteriet går från att ha flera olika timkostnader för olika yrkeskategorier/tjänster till att bara ha två, på 800 kronor respektive 1 600 kronor beroende på vilken kompetens som krävs för Lantmäteriets handläggning. Färre timtaxor kommer inte innebära en höjning av Lantmäteriets timkostnader.

För pågående ärenden som sträcker sig över första februari 2023 kommer timkostnaden justeras vid månadsskiftet januari/februari så att de nya taxorna gäller för det fortsatta arbetet.

 

Nya grund- och tilläggsbelopp

Nivån och strukturen/uppbyggnaden för grundbeloppet och tilläggsbeloppet för en lantmäteriförrättning som omfattar en eller flera fastigheter ändras. Grundbeloppet höjs från 3 600 kronor till 6 500 kronor. Tilläggsbeloppet om 12 000 kronor blir först aktuellt när förrättningen omfattar sex fastigheter eller fler.

Det nya grundbeloppet gäller ärenden inkomna efter första februari 2023. De nya tilläggsbeloppen gäller alla ärenden som inte slutfakturerats innan den första februari 2023.

Lantmäteriets arbete med förändringar och nybildningar av fastigheter och samfälligheter finansieras enligt riksdagens instruktioner med avgifter och inte med anslag. Nivån på avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för verksamheten.

Kontakter

Gunilla Tosteby
Enhetschef inom verksamhetsområdet Fastighetsbildning, Lantmäteriet
Telefon: 026-634892, gunilla.tosteby@lm.se

Om

Lantmäteriet
Lantmäteriet

 801 82 Gävle

0771 - 63 63 63http://www.lantmateriet.se

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter. Det är via oss du kan söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum