Läkemedelsverket

Nya behandlingsmetoder för psoriasis och psoriasisartrit

Dela

I Sverige beräknas uppemot 300 000 individer ha psoriasis, en kronisk sjukdom som kan innebära ett stort lidande för den enskilde individen. Flera nya behandlingsmetoder har tillkommit under de senaste åren vilka lyfts fram i en ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket.

Några av rekommendationerna som lyfts fram i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Vid mild psoriasis rekommenderas i första hand applicering av läkemedel direkt på huden.
  • Vid måttlig psoriasis kan man prova att lägga till ljusbehandling med smalbands- UVB. Man kan också hos vuxna och barn överväga en systemisk behandling där läkemedlet kommer in i blodomloppet (exempelvis tabletter).
  • Vid svår psoriasis ska systemisk behandling övervägas hos vuxna och barn.

Sjukdomen är en kronisk systemsjukdom. Flera nya behandlingsmetoder har tillkommit under de senaste åren. Utvecklingen av behandling av psoriasis sker inom flera områden. Inte minst när det gäller biologiska läkemedel som tar en större plats i förskrivarens arsenal mot sjukdom. Även nya biosimilarer kan ytterligare bidra till att öka tillgängligheten till behandling.


I november 2018 anordnade Läkemedelsverket ett expertmöte om psoriasis och psoriasisartrit för att uppdatera tidigare rekommendationer från 2011. Som ett resultat av det arbetet har de nya behandlingsrekommendationerna tagits fram som stöd vid val och utformning av läkemedelsbehandling.

Nyckelord

Kontakter

Brita Sjöström, projektledare, Läkemedelsverket
Telefon: 018-17 47 49

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum