Läkemedelsverket

Nya behandlingsrekommendationer för säsongsinfluensa – antivirala läkemedel bra komplement till vaccination

Dela

Årlig vaccination av riskgrupper är fortsatt den viktigaste insatsen för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa. Antivirala läkemedel utgör ett viktigt komplement till vaccination – och har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet de ges. Det är delar av innehållet i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation som presenteras idag.

Virusinfektionen influensa ger årligen återkommande epidemier av luftvägsinfektioner. Influensa är vanligast under vinterhalvåret och ger hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Epidemierna medför betydande samhällspåverkan i form av omfattande sjukfrånvaro och belastning på sjukvården, liksom överdödlighet bland äldre och andra sårbara personer.

– Årlig vaccination av riskgrupper är den viktigaste åtgärden för att förebygga influensa i befolkningen. Vaccinets effektivitet kan variera mellan säsonger och patientgrupper, med en skyddseffekt på i genomsnitt 60%. Vaccination skyddar i första hand mot allvarlig sjukdom och död men skyddet avtar efter några månader. Även vaccinerade personer kan insjukna och behöva behandling, säger Maria Furberg, infektionsöverläkare och utredare på Läkemedelsverket.

Huvudsyftet med rekommendationerna är att ge sjukvården ett kunskapsstöd för antiviral behandling av influensa. Antivirala läkemedel kan bromsa virusets tillväxt i kroppen vid en virusinfektion. Behandlingsrekommendationen vänder sig främst till förskrivare och är avsedd som vägledning vid val och utformning av läkemedelsbehandling.

– Läkemedel mot influensa har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet de sätts in och bör användas till smittade som tillhör medicinska riskgrupper. Läkemedlenär mycket effektiva när de ges som profylax efter exponering, vilket är värdefullt om influensasmitta upptäcks på exempelvis ett särskilt boende för äldre, säger Maria Furberg.

Under vintern 2022 genomförde Läkemedelsverket ett digitalt expertmöte om behandling vid influensa för att uppdatera de tidigare behandlingsrekommendationerna från 2011. Två av skälen till uppdateringen är att ett nytt läkemedel för behandling av influensa har godkänts, och att riktlinjer för vårdhygieniska åtgärder har efterfrågats.

Webbinarium

Under hösten 2022 kommer behandlingsrekommendationen presenteras i två webbinarier för hälso- och sjukvården. Mer information och datum kommer tidigt i höst.

Relaterad information

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården22.6.2022 17:10:00 CEST | Pressmeddelande

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum