Umeå Kommun

​Nya bostäder i centrala Holmsund

Dela
Volymskiss på ett trevånings flerbostadshus och två tvåvånings radhuskroppar.
Volymskiss på ett trevånings flerbostadshus och två tvåvånings radhuskroppar.

Ett 25-tal bostäder kan byggas i centrala Holmsund. Detaljplan för tre byggnader är antagen av byggnadsnämnden. Ett flerfamiljshus och två huskroppar för radhus.

I centrala Holmsund bor drygt 6 000 personer idag och översiktsplanens tillväxtscenario föreslår en tillväxt på ytterligare 2 000.

Detaljplaneområdet är idag inte bebyggt. Tidigare fanns tre äldre gårdar med bostadshus och uthus på platsenAnsökan inkom 2014 och detaljplan upprättades december 2016. Den har sedan varit på samråd.

Illustration över huskropparnas ungefärliga placering på fastigheten

 

Byggnaderna ska ha träpanel

Fastigheten ligger alldeles invid det lokala centrumet, t ex COOP. Byggrätterna som medges i planen innebär ett högre exploateringstal och medger tätare bebyggelse än området runt omkring. Byggnaderna kan vara två respektive tre våningar. Den byggbara ytan minskas däremot för att uppnå goda ljusinsläpp inom och för angränsande fastigheter. Planförslaget är samtidigt en avvägning till att anpassa tillkommande bebyggelse till den befintliga miljön. Byggnaderna ska t ex därför utformas med träpanel.

- Vi vet att det finns en stor efterfrågan att komma igång med byggnationer i Holmsund och med detta beslut möjliggörs byggandet av av ett 25-tal bostäder i ett centralt läge, helt i enlighet med översiktsplanen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

- Vi vill skapa möjligheter för fler bostäder i ett centralt område av Holmsund då det bland annat bidrar till den lokala centrumutvecklingen, säger Ulrik Berg (M) byggnadsnämndens vice ordförande.

Mer information

Mikael Berglund (S) 
ordförande 
byggnadsnämnden 
070-559 71 84 
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M) 
vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se

Kontakter

Bilder

Volymskiss på ett trevånings flerbostadshus och två tvåvånings radhuskroppar.
Volymskiss på ett trevånings flerbostadshus och två tvåvånings radhuskroppar.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå Kommun
Umeå Kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/umeakommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå Kommun

Inbjudan till pressvisning Umeå konsthall22.10.2018 00:00Pressmeddelande

GRETHE -EN VAPENMOTTAGNING Anna Kristensen Pressvisning: Torsdag 25 oktober, klockan 10:00 Utställningsperiod: 27 oktober 2018 – 13 januari 2019 Umeå konsthall, Väven. Konstnären Anna Kristensen har under fem års tid undersökt sin egen släkthistoria. Genom ett omfattande dokumentärt arbete om sin pappa och hans deltagande i den danska motståndsrörelsen, vill hon synliggöra en mörklagd del av andra världskrigets historia. –Jag vill att mitt arbete ska väcka frågor och inspirera till motstånd mot de krafter som hotar medmänsklighet, jämlikhet, frihet och demokrati, säger Anna Kristensen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum