Stockholms stad

Nya Brunkebergstorg visades i VR

Dela

I dag presenterades visionen för Brunkebergstorg under ett pressevent på innovationshuset Epicenter i Stockholm. Populärhistorikern Fredrik Lindström ledde ett samtal med Finansborgarråd Karin Wanngård (s), Mats Hederos på AMF Fastigheter och Henrik Jacobsen, Director of Food & Beverage på At Six som tillsammans berättade om hur det nya torget kommer att se ut när det står klart 2017.

Brunkebergstorg är under full ombyggnation som en del av framväxten av Urban Escape, Stockholms nya citykvarter. Stockholms stad skapar tillsammans med AMF Fastigheter en ny mötesplats och oas mitt i city som öppnar upp och ökar tillgängligheten i staden. Gallerian öppnas upp mot torget som också får två nya livsstilshotell med At Six och Hobo. AMF Fastigheter byter ut beläggningen mot granit och staden planterar blommande träd, placerar nya möbler och ny belysning och renoverar fontänerna som ger hela torget ett nytt liv.

- Jag är mycket glad över att vårt gemensamma arbete med att utveckla Brunkebergstorg nu är i full gång. Det behövs fler tillgängliga mötesplatser i City och Brunkebergstorg kommer bidra till detta genom att torget nu öppnas upp mot staden och blir en levande plats för alla stockholmare, säger Karin Wanngård (s), finansborgarråd i Stockholms stad.

Förändringen och ombyggnaden kan ses som en återgång till platsens funktion som mötesplats. 2017 invigs det nya torget men redan idag gavs en virtuell visning av framtidens Brunkebergstorg.

Efter att planen för Brunkebergstorg presenterats hölls en rundtur på torget där besökarna med hjälp av VR-glasögon fick uppleva det färdigställda torget så som det är tänkt att se ut våren 2017. En 360-gradig upplevelse av ett mer öppet och levanade citykvarter.

- Vi utvecklar Brunkebergstorg som en del av ett helt kvarter, Urban Escape. Ambitionen är att förändra stadens flöden i Stockholms city. Från Drottninggatan, genom Brunkebergstorg, upp på taken, ner i Gallerian och vidare till Kungsträdgården. Omvandlingen av torget och de nya hotellen är en viktig del för att förverkliga det. Tillsammans med Stockholms stad, våra grannar och hyresgäster skapar vi en plats där människor vill vara, säger Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter har tillsammans med Stockholms stad, Stena Fastigheter (Hotell Sergel Plaza) och Statens fastighetsverk ansvarat för utvecklingen av Brunkebergstorg. Det är en del av ombyggnationen och utvecklingen av Urban Escape Stockholm.

Vid frågor kontakta
Cecilia Österholm, AMF Fastigheter, E-post: cecilia.osterholm@amffastigheter.se 
Mobil 072-579 75 41

Mimmi Toreheim, Finansroteln, Stockholms stad, E-post Mimmi.toreheim@stockholm.se
tfn 08-508 292 04, mobil 076-122 92 04

Fakta

 • Brunkebergsåsen har genom åren till stor del schaktats bort. Dagens Brunkebergstorg ligger cirka 20 meter lägre än den ursprungliga åsen.
 • Det går att följa torgets utveckling i kartor från 1600-talet och framåt. Torget kantades på 1800-talet av fashionabla bostäder, men kom i början av 1900-talet att kontoriseras.
 • Under 1960-talet revs äldre bebyggelse. Torget och dess omgivning präglas idag huvudsakligen av arkitektur från 70-talet.
 • Ombyggnationen av torgytan görs i etapper där den första planeras vara klar i samband med att hotellen öppnar i mars 2017. Hela torget med färdiga planteringar och nya möbler kommer att vara klart inför sommaren 2017.
 • Under den första etappen av ombyggnationen renoverar Stockholms stad fontänerna, sätter upp ny belysning och planterar cirka 15 träd i 4 st upphöjda planteringar kantade av murar som man kan sitta på.
 • AMF Fastigheter lägger ny sten , grå Bohus Granit. Totalt läggs cirka 3000 kvadratmeter sten.
 • AMF Fastigheter lägger dessutom ny markvärme längsmed fasaden på torget och i trottoaren längs Malmtorgsgatan.
 • AMF öppnar upp från Brunkebergstorg mot Gallerian där Herkulesgatan tidigare gick mellan två hus. Öppningen länkar samman Brunkebergstorg med Kockstorg och Kungsträdgården.
 • Förändringen och ombyggnaden kan ses som en återgång till platsens funktion som mötesplats. Brunkebergstorg är en viktig del av det nya kvarteret Urban Escape och Stockholm city.
 • Urban Escape Stockholm växer fram i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg och består av fem fastigheter, fyra gator och två torg.
 • Urban Escape Stockholm kombinerar kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster. Byggperioden pågår från sommaren 2014 till våren 2018 och utökar fastighetsarean från befintliga 95 000 m² till cirka 130 000 m².
 • Urban Escape Stockholm omfattar 62 000 m² för moderna och flexibla kontor, 29 000 m² för hotell och konferens, och 38 000 m² för handel och restaurang.

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum