Svenska kyrkan

Nya Ducatus har fokus på kommande avtalsrörelse och nytt pensionsavtal

Dela

Snart stundar 2017 med avtalsrörelse för Svenska kyrkans parter. – Arbetstidsfrågorna blir en av de viktigaste frågorna. Det säger Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations VD Helen Källholm i nya numret av Ducatus, magasinet om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet.

Snart stundar 2017 med avtalsrörelse för Svenska kyrkans parter.

Helen Källholm ser framför sig en avtalsrörelse där målet blir att i samförstånd mellan de olika parterna arbeta fram ett kollektivavtal som stödjer arbetsgivarnas verksamhetsmål.

Arbetsgivarorganisationen har förberett arbetet bland annat genom att i olika referensgrupper fånga upp vad Svenska kyrkans arbetsgivare tycker är viktigt för att underlätta den dagliga verksamheten.

– Vi har bland annat fått in starka indikationer på att just arbetstider anses vara ett komplext område. Det säger Cecilia Herm, arbetsgivarorganisationens förhandlingschef, och fortsätter:

– De många olika reglerna leder till tillämpningsproblem som kan försvåra för arbetsledare och andra med personalansvar, exempelvis vid schemaläggning.

Utförlig pensionsskola inför fortsatta förhandlingar

Två experter inom pensionsfrågor, P-O Westerlund och Per Andelius förklarar utmaningarna med marknadens olika pensionssystem, med anledning av de pågående förhandlingarna om nytt tjänstepensionsavtal.

–Vi vill få till ett ekonomiskt hållbart avtal som ger kostnadskontroll och förutsägbarhet även när det gäller pensioner för anställda med de högsta lönerna, förklarar Helen Källholm.

Under vinjetten Yrke i kyrkan berättar Anna Wandebäck om utmaningar och glädjeämnen i sin roll som personalchef i Norrköpings pastorat med 250 årsanställda. På annan plats i tidningen möter läsaren landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson som berättar hur han tar hjälp av naturen i Borås och Askim för att skapa minneslundar som kan såväl ge tröst som fungera som en plats för rekreation.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum