Svenska kyrkan

Nya Ducatus undersöker framtidens begravningsverksamhet

Dela
Nya numret av Ducatus undersöker framtidens begravningsverksamhet.
 

Det nya numret av magasinet Ducatus, som utkommer fredagen den 3 juni, har framtidens begravningsverksamhet i centrum.

Den mångkulturella kyrkogården, nytänkande kring gravrätter och kyrkans inställning till nya begravningsceremonier hör till ämnena som behandlas.

Dessutom diskuterar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations experter hur relevant begravningslagen är i den framtida begravningsverksamheten.

I sin ledare lyfter VD Helen Källholm frågan vilka strategiska vägval som kommer att behöva göras och vilka visioner som finns för att möta de framtida utmaningarna.

-Det är av största vikt att vi sköter myndighetsuppdraget på ett ansvarsfullt sätt, och att vi inom ramen för detta uppdrag tillgodoser de behov som allmänheten har, säger hon.

Dessutom får läsare följa med en arborist under en dag på jobbet, läsa om varför ängen är bättre än gräsmattan och hur gjutjärnet är på väg att bli trendigt igen.

I magasinet ger också Bo Engervall, vice VD på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsförhandlingarna 2016, sin syn på avtalsrörelsen.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum