Universitetssjukhuset Örebro

Nya entréer i bruk för patienter till USÖ:s akutmottagning

Dela

Från och med idag, tisdag 1 september, tas patienter som söker vård hos akutmottagningen på USÖ emot i nya entréer. Entrén för vuxna finns i nybyggda H-huset, medan patienter till barnakuten går in vid barnakutens nya entré D.

Akutmottagningen för vuxna patienter finns numera i nybyggda H-huset, och det är här man fortsättningsvis tar emot vuxna patienter med akuta besvär. Entrén för vuxna finns på H-husets bortre gavel (mot Slussen).

Barnpatienter till och med 17 år tas emot i återöppnade barnakutens lokaler, och de patienterna går in vid entré D, intill den gamla ordinarie akutentrén.

De nya lokalerna liksom återöppnandet av barnakuten bidrar till ökad patientsäkerhet. Den temporära lösning man haft till följd av Covid 19 har inneburit att barnpatienter och vuxna patienter har blandats, vilket inte är optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt.

Egen dörr för barnpatienter

”Det känns bra att vi nu åter kan välkomna barnpatienterna igen på sin egen mottagning” säger verksamhetschef Ingunn Granum.

Akutmottagningens lokaler i nybyggda H-huset är dubbelt så stora som de gamla lokalerna, och med ytor som möjliggör separata utrymmen för patienter med och utan symtom på Covid 19.

Vid entrén finns en sluss där en första medicinsk bedömning, så kallad smittoriskvärdering, görs. Patienter med och utan infektionssymtom kommer här att separeras och tas omhand i olika flöden inne på mottagningen.

Även vid barnentrén sker en smittoriskbedömning och även på barnakuten kommer de med misstänkt smitta att separeras från övriga patienter.

Hög säkerhet mot smitta

”Meningen är att ha en hög säkerhet och därför utgår vi från de rekommendationer som finns för att undvika att smitta varandra” säger akutklinikens verksamhetschef Ingunn Granum.

Verksamhetschefen påminner även om att patienter tar till sig råden på 1177, via webben eller telefon, innan besöket på akutmottagningen.

”På så sätt kan vi ta hand om varje patient på bästa sätt utifrån olika symptom och även hänvisa till andra mottagningar och vårdgivare om det behövs” säger Ingunn Granum.

När det gäller akuta ortopedpatienter så hänvisas de till frakturmottagningen fram till klockan 21.30 alla dagar. Efter 21.30 vänder sig även dessa patienter till respektive entré ovan.

För mer information, kontakta

Ingunn Granum, verksamhetschef akutkliniken USÖ
019-602 01 67

Kontakter

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-1922.12.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro16.12.2020 09:10:00 CETPressmeddelande

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark. ”Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19”, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

Exponering av kobolt är lika farligt via huden som vid inandning16.11.2020 09:50:00 CETPressmeddelande

Forskning visar att exponering av metallen kobolt inom hårdmetallindustrin kan ge olika negativa hälsoeffekter. Upptaget av kobolt sker främst via inandning men även genom huden. ”Våra resultat tyder på att hudexponering för kobolt i hårdmetallindustrin kan påverka det totala upptaget av kobolt i samma storleksordning som luftexponeringen”, säger Maria Klasson, yrkeshygieniker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum