RF/SISU

Nya förbund föreslås bli medlemmar i Riksidrottsförbundet

Dela

Padel, islandshäst och Friskis & Svettis föreslås bli nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Däremot föreslås avslag på ansökningarna från e-sport, funktionell fitness, juiijitsu, bridge och schack.

Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping. I år 2021 blir mötet digitalt. Foto: Bildbyrån
Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping. I år 2021 blir mötet digitalt. Foto: Bildbyrån

Den 28-30 maj hålls Riksidrottsmötet, RIM, som innehåller årsstämmor för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under stämmorna fattas beslut i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.

Inför RIM har åtta medlemsansökningar inkommit till Riksidrottsförbundet och tre ansökningar till SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsstyrelse föreslår årsstämman att bifalla Svenska Padelförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Friskis & Svettis ansökningar.

– Det är positivt att kunna föreslå tre förbund medlemskap och detta rimmar med vad vi arbetar för i idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete, strategi 2025. Förändringsarbetet ska leda till att fler ska kunna och vilja idrotta i förening hela livet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsstyrelsen.

Motiveringar till förslag till bifall:

Svenska Padelförbundet
Riksidrottsstyrelsen anser att padel, utifrån de tre punkter som särskilt ska beaktas i 10 kap 3 § RF:s stadgar, har utvecklats till en idrott som inte längre kan anses vara nära besläktat med Svenska Tennisförbundets idrottsliga verksamhet eller något av de övriga racketsportförbundens idrottsliga verksamhet. Riksidrottsstyrelsen bedömer att Svenska Padelförbundet uppfyller de kriterier som framgår av 10 kap. 2 § punkterna 1–3, 5 och 6 RF:s stagar samt att förbundet har en demokratisk struktur som överensstämmer med den grundstruktur som finns inom idrottsrörelsen.

Svenska Islandshästförbundet
Riksidrottsstyrelsen anser att det finns ett nära släktskap enligt 10 kap 2§ punkten 4 RF:s stadgar mellan Svenska Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundets idrottsliga verksamheter. En genomförd medling av RF mellan Svenska Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundet anser Riksidrottsstyrelsen visar att ett samgående förbunden emellan inte längre är aktuell. Att det är ett förbund som har varit självständigt , stabilt och väletablerat över lång tid med relativt stor verksamhet tillsammans med utfallet av medlingen anser Riksidrottsstyrelsen sammantaget innebär att det föreligger särskilda skäl varmed ett avsteg ska göras från punkt 4 om nära besläktad verksamhet. Riksidrottsstyrelsen bedömer att Svenska Islandshästförbundet uppfyller de villkor som framgår av 10 kap. 2 § punkterna 1–3, 5 och 6 RF:s stagar samt att förbundet har en demokratisk struktur som överensstämmer med den grundstruktur som finns inom idrottsrörelsen.

Friskis & Svettis
Riksidrottsstyrelsen menar inledningsvis att Friskis & Svettis uppfyller 10 kap. 2 § punkterna 2,3,5 och 6 i RF:s stadgar. Styrelsen menar vidare at Friskis & Svettis sammantaget ska anses bedriva och administrera idrott i den betydelse som idrottsrörelsen sätter till begreppet idrott och detta trots avsaknad till möjlighet till tävling inom förbundet. Förbundet uppfyller därmed även villkoret i punkten 1. I frågan om nära släktskap, punkten 4, menar Riksidrottsstyrelsen att nära släktskap finns mellan den idrottsliga verksamheten i Friskis & Svettis och idrottslig verksamhet inom till RF redan anslutna förbund. Riksidrottsstyrelsen anser dock att jämte 10 kap 2§ 2 sttcket RF:s stadgar finns särskilda skäl att, trots nära släktskap, bevilja Friskis & Svettis medlemskap då förbundet bedriver en egen och etablerad idrottsverksamhet med en tydlig inriktning mot lustfylld och lättillgänglig träning för alla. Riksidrottsstyrelsen lägger vikt vid att förbundets nära släktskap inte är i förhållande till ett utan till flera olika specialidrottsförbund. Vidare noterar Riksidrottsstyrelsen att förbundet över tid har en stabilitet, en medlemsutveckling och en förmåga att behålla en grundverksamhet samtidigt som förbundet ständigt utvecklar sin verksamhet utifrån sina medlemmars intressen och önskemål.

Avslag föreslås för Svenska E-sportförbundet, E-sportförbundet SESF, Svenska förbundet för Funktionell Fitness, Svenska Jiujitsuförbundet, Svenska Bridgeförbundet och Sveriges Schackförbund (som endast sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna).

Anledningarna till avslag är olika för de olika ansökningarna och gäller dels storlekskriterier, att idrotten är närbesläktad med annan idrott som är organiserad i medlemsförbund med mera.

Motivering av anledning till förslag till avslag:

Svenska E-sportförbundet och e-sportförbundet SESF
Riksidrottsstyrelsen anser att de båda förbunden vare sig i sina stadgar, i sina tävlingsregler eller sin ansökan tydligt har definierat vilken idrott eller vilka idrottsgrenar inom det vida begreppet e-sport som förbundet administrerar och bedriver. Således är det inte möjligt att bedöma medlemsansökan utifrån de villkor som finns i RF:s stadgar.

Svenska förbundet för Funktionell Fitness
Riksidrottsstyrelsen uppger att Svenska förbundet för Funktionell Fitness har 50 medlemsföreningar med 1 000 medlemmar, varmed de inte uppfyller villkoret i 10 kap. 2 § punkt 5 RF:s stadgar om 25 medlemsföreningar med 1 500 medlemmar.

Svenska Jiujitsuförbundet
Riksidrottsstyrelsen uppger att Svenska Jiujitsuförbundet har 18 medlemsföreningar med 1000 medlemmar, varmed de inte uppfyller villkoret i 10 kap. 2 § punkt 5 RF:s stadgar om 25 medlemsföreningar med 1 500 medlemmar. Riksidrottsstyrelsens bedömer att Svenska Jiujitsuförbundets idrottsliga verksamhet ska anses vara nära besläktad med Svenska Jujutsufederationens idrottsliga verksamhet. Svenska Jiujitsuförbundet har inte visat att det föreligga några särskilda skäl som motiverar en avvikelse från släktskapskriteriet.

Svenska Bridgeförbundet
Riksidrottsstyrelsen finner att det fysiska momentet i bridgespelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. Svenska Bridgeförbundet har i sin ansökan inte heller visat att det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för spelandet, prestationen eller resultatet.

På grund av det ovan anförda anses att Svenska Bridgeförbundet inte bedriver idrott enligt idrottsrörelsens definition.

Sveriges Schackförbunde
Förbundsstyrelsens bedömning är att det fysiska momentet i schackspelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. Sveriges Schackförbund har i sin ansökan inte heller visat att det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för spelandet, prestationen eller resultatet.

På grund av det ovan anförda anser FS att Sveriges Schackförbund inte bedriver idrott enligt idrottsrörelsens definition.

Här hittar du Riksidrottsförbundet stadgar och under 10 kap finns kriterier för medlemskap

Här hittar du Riksidrottsstyrelsens underlag till förslag till beslut i ovan medlemsärenden

Här hittar du alla handlingar inför Riksidrottsmötet – sidan uppdateras kontinuerligt

Beslut i samtliga ärenden tas vid Riksidrottsmötet den 28-30 maj av medlemsförbunden.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping. I år 2021 blir mötet digitalt. Foto: Bildbyrån
Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping. I år 2021 blir mötet digitalt. Foto: Bildbyrån
Ladda ned bild

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 70 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

RF-SISU Dalarna presenterar en ny fond2.7.2021 09:37:47 CEST | Pressmeddelande

RF-SISU Dalarna presenterar en ny fond Yngve Lindvalls Minnesfond Vägen till idrott - Parasport Fonden är initierad av Dalarnas avgående landshövding Ylva Thörn. Citat från landshövding Ylva Thörn: ”Jag är oerhört stolt över att RF-SISU Dalarna via denna fond också lyfter Paraidrottens betydelse för att skapa en mer likvärdig möjlighet för tjejer och killar att utöva sin idrott oavsett funktionshinder.”

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum