Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nya forskarskrifter ökar skolors kunskap om adhd

Dela

Hur kan en funktionsnedsättning som adhd påverka en elevs förutsättningar att lära? Vad kan skolan göra för att ge eleven bra stöd, och hur upplever eleverna själva att adhd påverkar dem och deras skolgång? I tre nya skrifter från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sammanfattar och presenterar forskare olika forskningsresultat för att öka kunskap om adhd och strategier skolor kan ha nytta av.

Den stora majoriteten lärare möter och undervisar elever med adhd. Sedan årsskiftet är kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där adhd ingår, en obligatorisk del i lärarutbildningen för att man ser att kunskap behövs om funktionsnedsättningen och hur skolan kan upptäcka och möta behoven. Därför ger nu SPSM ut tre skrifter med fokus på forskning kring adhd som lärare och blivande lärare och annan skolpersonal kan ha nytta av.

- Vi ser att ökad kunskap är viktigt för att verksamma i skolan, från skolhuvudmän till lärare, ska kunna planera för och skapa goda undervisningsmiljöer för elever med adhd, säger Aurora Lindberg, chef för SPSM:s verksamhetsområde Kunskapsutveckling.

Viktiga kompletterande områden

De tre skrifterna tar upp tre olika och kompletterande perspektiv, som alla är centrala för att få insikt i hur skolan kan möta och ge elever med adhd en bra utbildning.

  • Lisa Thorell, docent i psykologi, tar i sin skrift ”Neuropsykologiska svårigheter - så kan adhd påverka barn och unga i skolan” upp vad som kan ligga bakom symtomen för adhd.
  • Daniel Östlund, docent och biträdande professor i pedagogik, belyser i skriften ”Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd” vikten av olika strategier för lärande och goda relationer för elever med adhd.
  • Noam Ringer, leg psykolog och fil. dr i pedagogik, bygger innehållet i sin skrift ”Adhd med egna ord - Barn och unga beskriver sina erfarenheter av att vara elev med adhd” på barns och ungas egna uppfattningar om att vara elev med adhd i skolan.

-  Att förstå vilka svårigheter som kan ligga bakom adhd-symtom, få kunskap om strategier för goda relationer med elever med adhd och att lyssna på hur eleverna själva beskriver sin skolsituation är tre viktiga områden skrifterna tar upp. Alla tre behövs för att skolan ska kunna ge eleverna en utbildning som fungerar, där de kan vara trygga och lära sig på ett bra sätt, säger Aurora Lindberg.

Skrifter presenteras på webbsänt seminarium

Skrifterna presenteras av forskarna på ett webbsänt seminarium imorgon onsdag den 8 september kl 15.00-16.15. Efter det följer ett panelsamtal där också rektor, lärare och organisationen Attention deltar och berättar om sina erfarenheter av hur man utformar skolmiljöer och undervisning för elever med adhd.

Länk till seminariet

Läs intervjuer med forskarna bakom skrifterna på SPSM:s webbplats.

Ladda ner forskarskrifterna i SPSM:s webbutik:

Neuropsykologiska svårigheter – så kan adhd påverka barn och unga i skolan

Adhd med egna ord - Barn och unga beskriver sina erfarenheter av att vara elev med adhd

Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd

För intervju och mer information:

Specialpedagogiska skolmyndighetens presstjänst 010-473 50 52, press@spsm.se.

Aurora Lindberg, verksamhetsområdeschef Kunskapsutveckling, SPSM, tel 010-10 473 52 94, epost aurora.lindberg@spsm.se.

Nyckelord

Bilder

Om

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

010 473 50 00https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom specialpedagogik. Genom rådgivning och utredning arbetar vi nära skolor och förskolor i landets alla län. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Följ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Specialpedagogiska skolmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum