Skogsstyrelsen

Nya förslag för bättre miljöhänsyn på remiss

Dela

Nu finns ett färdigt förslag till nya målbilder för miljöhänsyn i skogen. Det handlar bland annat om hänsyn till träd och buskar med höga naturvärden och om miljöhänsyn vid dikesrensning. Förslaget går nu ut på remiss.

Sedan tidigare finns ett fyrtiotal målbilder för god miljöhänsyn, som skogsföretag, myndigheter och olika intresseorganisationer gemensamt arbetat fram. Målbilderna syftar till ökad samsyn och tydlighet om vad god miljöhänsyn innebär. De kan fungera som en handledning för att åstadkomma bra miljöhänsyn vid en avverkning eller andra åtgärder i skogen.

De fyra nya målbilderna handlar om:

  • Hänsyn till träd och buskar med naturvärden (revidering)
  • Hänsyn till död ved (ny)
  • Miljöhänsyn vid skyddsdikning (ny)
  • Miljöhänsyn vid rensning och annat underhåll av diken (ny)

– Förslaget på nya målbilder går nu ut på bred remiss för synpunkter, säger Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen, ordförande i samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn. Samverkansgruppen driver utvecklingen av målbilder och består av representanter för skogsbruket och myndigheter.

Målbilderna ska vara ett effektivt verktyg i den praktiska vardagen för skogsägare, planerare, maskinförare och andra yrkesgrupper. Synpunkter från användarna är mycket viktiga och målbilderna ses över vid behov.

– Vi välkomnar därför synpunkter både på förslaget till nya målbilder och på de målbilder som redan används, säger Oskar Forsberg.

Målbilderna för god miljöhänsyn finns samlade på Skogsstyrelsens webbplats i form av faktablad, som enkelt kan läsas på mobilen eller skrivas ut för att ta med sig ut i skogen.

Sista svarsdag på remissen ”Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn” är 17 maj 2017.

Till remissen: www.skogsstyrelsen.se/remiss-malbilder2017

Se alla målbilder på www.skogsstyrelsen.se/malbilder

Mer information:

Oskar Forsberg, ordförande i samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn, Skogsstyrelsen, 0660–26 65 59

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036–35 94 38

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum