Akademiska sjukhuset

Nya geriatriska akutvårdplatser ska möjliggöra direktinläggning från akuten

Dela
Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats vilket också kommer att bidra till avlastning för akutmottagningen.
Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.
Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.

Målet med vården är att optimera patienternas hälsotillstånd och att de så långt det är möjligt ska kunna bibehålla sin kvarvarande funktionsnivå, förklarar Carina Jangborg, verksamhetschef för geriatrik på Akademiska sjukhuset.

Intaget av patienter till den geriatriska akutavdelningen kommer främst att ske från akuten, ambulansen och mobila närvårdsteamet. 

- Akutgeriatriska vårdplatser är en av våra viktigaste satsningar i årets budget. Jag är glad att vi nu öppnar platserna som kommer hjälpa våra äldre och sköra patienter att få vård snabbare. Att förbättra vårdkedjan för våra äldre är prioriterat för oss, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L).

Johanna Sundberg, sjuksköterska 30A och projektledare för den geriatriska akuvårdavdelningen, berättar att alla patienter på avdelningen kommer att omhändertas enligt CGA (Comprehensive Geriatric Assessment), som i korthet kan beskrivas som en strukturerad helhetsbedömning (medicinsk, funktionsmässig, psykisk och social). Likaså att patienterna blir omhändertagna av multidisciplinära team.

Öppnandet av nya geriatriska akutvårdsplatser hänger samman med en omställning av vården. I början av april bytte avdelning 30A namn från geriatriska medicinavdelningen till geriatriska akutvårdavdelningen (GAVA). Avdelningen kommer att ha ytterligare 12 vårdplatser som även fortsatt viks för patienter som remitteras hit från andra avdelningar på sjukhuset.

I arbetet med omställningen har sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och hälsoprofessioner medverkat. Nya arbetsbeskrivningar, kriterier för intagning och riktlinjer för arbetssätt har skapats. Därutöver har utbildningar för alla medarbetare genomförts. Även lokalerna har setts över och omorganiserats.

För mer information/intervju, kontakta:

Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, Akademiska sjukhuset,
Tel: 018-617 10 67 eller 072-249 16 51, E-post: carina.jangborg@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen,
Tel: 072-227 02 37, E-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Lena Mattsson, avdelningschef 30A (geriatriska akutvårdavdelningen GAVA),
Tel: 018-611 39 66, E-post: lena.m.matsson@akademiska.se

Johanna Sundberg, sjuksköterska 30A och projektledare för den geriatriska akuvårdavdelningen (GAVA),
Tel: 018-61170 03, E-post: johanna.sundberg@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.
Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.
Ladda ned bild
Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, Akademiska sjukhuset
Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Malin Sjöberg Högrell,  ordförande i sjukhusstyrelsen (L).
Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L).
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska och Mälarsjukhuset inleder samarbete inom strålbehandling25.5.2023 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sektionen för onkologi på Akademiska sjukhuset har inlett ett samarbete med onkologkliniken på Mälarsjukhuset, Region Sörmland. Detta innebär att läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning. Bakgrunden är ett utökat samarbete mellan klinikerna. Akademiska har även pågående diskussioner om samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

Akademiska får nationellt ansvar för gendermatoser och svåra hudsymtom24.5.2023 16:22:44 CEST | Pressmeddelande

Som enda sjukhus i landet får Akademiska/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för en grupp ärftliga hudsjukdomar, gendermatoser. Jämte fyra andra universitetssjukhus får Akademiska också nationellt ansvar för svåra hudsymtom. Besluten om att koncentrera vården till färre sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj.

Akademiska barnsjukhuset får nationellt ansvar för tarmrehabilitering för barn24.5.2023 16:21:48 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år. Beslutet, som togs av nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj, innebär att vården koncentreras till fyra universitetssjukhus. Det som omfattas är rehabilitering vid kronisk tarmsvikt, medfödda tarmsjukdomar och oklara sjukdomstillstånd i tarmen.

Smärtombud ska återinföras på Akademiska23.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att det finns säkerhets- och miljöombud på arbetsplatser känner de flesta till. Mindre känt är sannolikt smärtombud inom hälso- och sjukvård. På Akademiska sjukhuset har funktionen funnits tidigare inom flertalet verksamhetsområden men "legat i träda” sedan 2014. Den återinförs nu som ett led i patientsäkerhetsarbetet där personcentrerad vård är ett ledord. Med god smärtlindring kan sår läka bättre efter operation med kortare vårdtid som följd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum