Akademiska sjukhuset

Nya geriatriska akutvårdplatser ska möjliggöra direktinläggning från akuten

Dela

Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats vilket också kommer att bidra till avlastning för akutmottagningen.

Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.
Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.

Målet med vården är att optimera patienternas hälsotillstånd och att de så långt det är möjligt ska kunna bibehålla sin kvarvarande funktionsnivå, förklarar Carina Jangborg, verksamhetschef för geriatrik på Akademiska sjukhuset.

Intaget av patienter till den geriatriska akutavdelningen kommer främst att ske från akuten, ambulansen och mobila närvårdsteamet. 

- Akutgeriatriska vårdplatser är en av våra viktigaste satsningar i årets budget. Jag är glad att vi nu öppnar platserna som kommer hjälpa våra äldre och sköra patienter att få vård snabbare. Att förbättra vårdkedjan för våra äldre är prioriterat för oss, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L).

Johanna Sundberg, sjuksköterska 30A och projektledare för den geriatriska akuvårdavdelningen, berättar att alla patienter på avdelningen kommer att omhändertas enligt CGA (Comprehensive Geriatric Assessment), som i korthet kan beskrivas som en strukturerad helhetsbedömning (medicinsk, funktionsmässig, psykisk och social). Likaså att patienterna blir omhändertagna av multidisciplinära team.

Öppnandet av nya geriatriska akutvårdsplatser hänger samman med en omställning av vården. I början av april bytte avdelning 30A namn från geriatriska medicinavdelningen till geriatriska akutvårdavdelningen (GAVA). Avdelningen kommer att ha ytterligare 12 vårdplatser som även fortsatt viks för patienter som remitteras hit från andra avdelningar på sjukhuset.

I arbetet med omställningen har sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och hälsoprofessioner medverkat. Nya arbetsbeskrivningar, kriterier för intagning och riktlinjer för arbetssätt har skapats. Därutöver har utbildningar för alla medarbetare genomförts. Även lokalerna har setts över och omorganiserats.

För mer information/intervju, kontakta:

Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, Akademiska sjukhuset,
Tel: 018-617 10 67 eller 072-249 16 51, E-post: carina.jangborg@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen,
Tel: 072-227 02 37, E-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Lena Mattsson, avdelningschef 30A (geriatriska akutvårdavdelningen GAVA),
Tel: 018-611 39 66, E-post: lena.m.matsson@akademiska.se

Johanna Sundberg, sjuksköterska 30A och projektledare för den geriatriska akuvårdavdelningen (GAVA),
Tel: 018-61170 03, E-post: johanna.sundberg@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.
Måndagen den 23 maj öppnar Akademiska sjukhuset 12 geriatriska akutvårdsplatser. Målgruppen är sköra äldre i behov av ett strukturerat omhändertagande av multidisciplinära team. De ska kunna läggas in direkt från akuten och slippa vistas flera timmar där i väntan på ledig vårdplats.
Ladda ned bild
Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, Akademiska sjukhuset
Carina Jangborg, verksamhetschef geriatrik, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Malin Sjöberg Högrell,  ordförande i sjukhusstyrelsen (L).
Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L).
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nytt precisionsmedicinskt centrum i Uppsala banar väg för mer träffsäker diagnostik och behandling21.6.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Precisionsmedicin vinner terräng inom den högspecialiserade vården. Genom utökad användning av avancerad gensekvensering blir diagnostiken mer träffsäker samtidigt som behandlingar kan anpassas mer individuellt vid exempelvis cancer, diabetes och hjärtsjukdom. För att kraftsamla och erbjuda mer avancerad vård har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala, PMCU, som invigs tisdagen den 21 juni.

Utökat samarbete med kommuner ska stärka stödet till personer med samsjuklighet20.6.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Enligt en ny kartläggning söker personermed samsjuklighet i stor utsträckning vård på olika akutmottagningar i länet. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum