Sveriges Ingenjörer

Nya kollektivavtal i industrin ger bättre villkor och bra grund för lokala förhandlingar

Dela

Reallöneökningar och avsättning till deltids-/flexpension redan från 1 november. Det tillsammans med andra delar i industrins nya kollektivavtal ger en bra grund för kommande lokala förhandlingar. Ingenjörernas löner sätts på arbetsplatsen och där spelar företagets ekonomi stor roll.

Sveriges Ingenjörer ingår som ett av förbunden i Facken inom industrin. Avtalsförhandlingarna berör över 100 000 ingenjörer. Förutom industrin, företräder  förbundet även  medlemmar i tjänstesektorn, i kommuner och regioner samt inom staten.
Sveriges Ingenjörer ingår som ett av förbunden i Facken inom industrin. Avtalsförhandlingarna berör över 100 000 ingenjörer. Förutom industrin, företräder förbundet även medlemmar i tjänstesektorn, i kommuner och regioner samt inom staten.

– De nya kollektivavtalen ger från och med idag reallöneökningar och skapar en nödvändig stabilitet på svensk arbetsmarknad de närmaste åren, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Märket är avtalat till 5,4 procent över 29 månader. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. I de lokala förhandlingarna som nu väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska det exakta löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar. Därefter genomförs lönesamtal där lönen sätts utifrån den enskildes prestation.

– Vi i Facken inom industrin har tagit vårt ansvar att teckna centrala avtal och sätta ett normerande märke. Men nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar att få, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

– Våra avtal innehåller stora möjligheter att förhandla lokalt om förstärkta villkor och löner där utrymmet finns. Vi kommer att stödja våra medlemmar och deras företrädare på arbetsplatserna för att se till att avtalen följs och medlemmarnas intresse tas tillvara, säger Ulrika Lindstrand.

Förutom de övergripande villkoren finns flera andra delar i Sveriges Ingenjörers avtalsområden, bland annat:

  • Bättre villkor för de anställda som närmar sig pensionsåldern i frågor som rör rätten att ha kvar sin anställning och sjuklön
  • Framtagande av en praktisk handledning för att motverka sämre möjligheter vid föräldraledighet
  • Partsgemensamt arbete för arbetsmiljöintroduktion vid nyanställning och återgång i arbete samt nya rutiner för arbetslivsanpassad rehabilitering

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sveriges Ingenjörer ingår som ett av förbunden i Facken inom industrin. Avtalsförhandlingarna berör över 100 000 ingenjörer. Förutom industrin, företräder  förbundet även  medlemmar i tjänstesektorn, i kommuner och regioner samt inom staten.
Sveriges Ingenjörer ingår som ett av förbunden i Facken inom industrin. Avtalsförhandlingarna berör över 100 000 ingenjörer. Förutom industrin, företräder förbundet även medlemmar i tjänstesektorn, i kommuner och regioner samt inom staten.
Ladda ned bild
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 160 000 medlemmar det största inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

HÖSTBUDGETEN: Kompetensstöd behöver kompletteras med investeringar i högskolan20.9.2021 11:15:41 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens föreslagna budgetsatsningar på förbättrade skolresultat och ett nytt system för omställnings- och kompetensstöd för yrkesverksamma. Förbundet är kritiskt mot att budgetförslaget saknar en långsiktigt hållbar finansiering av vidareutbildning på högskolan. Dessutom varnar förbundet för effekterna av finansieringen som regeringen valt för omställningsstudiestödet.

NY UNDERSÖKING: Distansundervisning har lett till kraftiga försämringar enligt ingenjörsstudenterna1.7.2021 08:59:40 CEST | Pressmeddelande

Fyra av tio ingenjörsstudenter uppger att studieresultaten har blivit sämre på grund av distansundervisningen under pandemin. Dessutom svarar sju av tio att de mår sämre. Särskilt hårt drabbade är unga studenter och studenter i början av sin utbildning. Det visar en ny undersökning bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar. Förbundet uppmanar nu de tekniska högskolorna att agera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum