Linköpings stift

Nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen

Dela

På Pingstdagen 20 maj 2018 tar Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. Så även i Linköpings stift, som omfattar Östergötland och norra Småland. "Äntligen får vi börja använda den nya kyrkohandboken", säger Martin Modéus, biskop i Linköpings stift. "Jag har verkligen sett fram emot detta."

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger också möjlighet att fira gudstjänst på många olika sätt, med alla åldrar och med ett inkluderande språk.

– Kyrkohandboken kommer att ge både igenkännande och nya perspektiv, men det viktigaste är att vi känner igen våra mänskliga liv i gudstjänsten. Gudstjänsten omfattar hela livet: glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp. Gudstjänsten är rik och den är mänsklig, säger biskop Martin Modéus.

Det ryms både tradition och förnyelse i den nya kyrkohandboken; en hel del material finns kvar från den förra kyrkohandboken (från 1986) men det finns också helt nyskrivna texter/böner och musik.

– Svenska kyrkan har både katedraler och kapell, därför kan gudstjänsterna se olika ut på olika ställen. Kyrkohandboken ger utrymme för många att bidra också praktiskt. Gudstjänsten är till för alla men den är dessutom något vi gör tillsammans. Ju fler som delar med sig av sina bilder och uttryck i förberedelserna desto större är chansen att många känner igen sig. Därför är det viktigt att många får vara med och forma gudstjänsten, säger Martin Modéus.

Media inbjuds

Välkommen att vara med när Svenska kyrkans nya kyrkohandbok tas emot i någon av stiftets kyrkor på Pingstdagen, söndag den 20 maj. Ett litet antal församlingar kommer av praktiska skäl att vänta en tid med införandet av den nya handboken, så kontakta den lokala församlingen för att säkerställa att den nya handboken används i den kyrka ni vill besöka.

Fakta om handboken

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. De finns publicerade som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats.

2018 års kyrkohandbok är den åttonde i ordningen för Svenska kyrkan. Den senaste togs i bruk 1986, dessförinnan år 1942.

Till kyrkohandbokens texter kan församlingar lokalt besluta att använda annan musik än den tryckta, vilket efterfrågades i remissvaren från församlingarna. Samtidigt som kyrkomötet hösten 2017 antog den nya kyrkohandboken fick kyrkostyrelsen också i uppdrag ta fram ytterligare kompletterande musik, som uppföljning till den tryckta kyrkohandboken.

Några nyheter i kyrkohandboken

  • Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.
  • Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".
  • Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.
  • Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.
  • En gemensam vigselgudstjänst för alla par

Webbsändning från Uppsala

Högmässan i Uppsala domkyrka kommer att webbsändas den 20 maj kl 11, då ärkebiskop Antje Jackelén medverkar. Direktsändningen äger rum via https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken-20-maj och kan ses även i efterhand.

Pressbilder från när ärkebiskopen, domprosten och organisten tar emot böckerna från flickor i den medverkande flickkören läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbank: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs, klicka bara ”OK”.

 

Kontakter

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar norra Småland och Östergötland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 100 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum