Västerås stift, Svenska kyrkan

Nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen

Dela

På Pingstdagen 20 maj 2018 tar Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. – Det har varit en lång process och väntan, men nu får vi äntligen börja använda den nya kyrkohandboken, säger biskop Mikael Mogren.

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, missale samt musikvolym. Foto: Gustaf Hellsing/IKON.
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, missale samt musikvolym. Foto: Gustaf Hellsing/IKON.

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger också möjlighet att fira gudstjänst på många olika sätt, med alla åldrar och med ett inkluderande språk.

– Vi kommer att känna igen mycket medan annat är nytt. Vi vill fira gudstjänster som uttrycker människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp – och de ska fungera lika bra för barn och unga som för vuxna, säger biskop Mikael Mogren.

Det ryms både tradition och förnyelse i den nya kyrkohandboken; en hel del material finns kvar från den förra kyrkohandboken (från 1986) men det finns också helt nyskrivna texter/böner och musik.

– Vår nya kyrkohandboken präglas av en musikalisk mångfald, olika språkliga nivåer och även en viss teologisk bredd. Det är en handbok där olika perspektiv får mötas, säger biskop Mikael Mogren. 

Media inbjuds
Välkommen att bevaka ibruktagandet av Svenska kyrkans nya kyrkohandbok i St Lars kyrka i Hallstahammar på Pingstdagen, söndag den 20 maj kl 11. Biskop Mikael Mogren medverkar i högmässan. 

Presskontakt: Ann Löfqvist, telefon 076-940 64 03, e-post: ann.lofqvist@svenskakyrkan.se.

Webbsändning från Uppsala
Högmässan i Uppsala domkyrka kommer att webbsändas den 20 maj kl 11, då ärkebiskop Antje Jackelén medverkar. Direktsändningen äger rum via https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken-20-maj och kan ses även i efterhand.

Faktaruta
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. De finns publicerade som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats.

2018 års kyrkohandbok är den åttonde i ordningen för Svenska kyrkan. Den senaste togs i bruk 1986, dessförinnan år 1942.

Till kyrkohandbokens texter kan församlingar lokalt besluta att använda annan musik än den tryckta, vilket efterfrågades i remissvaren från församlingarna. Samtidigt som kyrkomötet hösten 2017 antog den nya kyrkohandboken fick kyrkostyrelsen också i uppdrag ta fram ytterligare kompletterande musik, som uppföljning till den tryckta kyrkohandboken.

Några nyheter i kyrkohandboken

  • Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.
  • Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".
  • Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.
  • Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.
  • En gemensam vigselgudstjänst för alla par.

Kontakter

Bilder

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, missale samt musikvolym. Foto: Gustaf Hellsing/IKON.
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, missale samt musikvolym. Foto: Gustaf Hellsing/IKON.
Ladda ned bild

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Biskopen: Begravningsseden riskerar att brytas19.5.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Svenska kyrkans biskopar har tagit fram en särskild ordning för minnesgudstjänst som ska kunna användas då människor inte kan närvara vid en vanlig begravningsgudstjänst. Samtidigt väcker coronakrisen i kombination med en vikande begravningstrend frågan om vad pandemin gör med begravningsseden. ”Begravningar är jätteviktiga för ett samhälle och nu riskerar seden att brytas”, säger biskop Mikael Mogren som ser med oro på utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum