PTS - Post- och telestyrelsen

Nya lösningar och samarbeten krävs för minskad isolering för äldre

Dela

Konkreta exempel på omställda insatser lyfts fram i den sista direktsända tematräffen inom PTS pandemi-regeringsuppdrag Bryt isoleringen. Onsdag 10 mars kl.9.00-9.45 gästas programmet bland annat av Uddevalla kommun, Medborgarskolan, Dustin, SeniorNet och Säters DigidelCenter.

Post- och telestyrelsen (PTS) ska med anledning av coronapandemin genomföra extra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala tjänster för kommunikation och vardagsärenden, enligt ett särskilt regeringsuppdrag. En av dessa insatser är att arrangera nätverksträffar för de aktörer som vill vara med och bidra med lösningar.

I samband med nätverkets digitala träffar arrangeras ett kostnadsfritt direktsänt temaseminarium med gäster som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Totalt arrangeras tre seminarier med tre olika teman; Behoven, Besluten och Byggandet. Alla temaseminarier är öppna för alla och går att ta del av i direktsändning eller titta på i efterhand.

Framgångsfaktorer och lärdomar från verksamheter som ställt om på grund av pandemin

Den 10 mars direktsänds det tredje och sista temaseminariet och rubriken är ”Byggandet – nya lösningar och samarbeten”. Fokus är att fram konkreta exempel på lösningar och samarbeten som bidrar till en lättare och mindre ensam vardag för äldre.

Programmet består av gästerna:

  • Jana Persson Edgren, verksamhetsutvecklare, Uddevalla kommun
  • Håkan Göransson, utbildningsledare, Medborgarskolan
  • Jonna Steinrud, processledare och MIK-bibliotikarie, DigidelCenter Säter
  • Mikael Balte, volontär, SeniorNet
  • Henrik Lampa, Head of Corporate Responsibility, Dustin
  • Malin Wennberg, projektledare, Inte ensam-projektet
  • Tobias Willstedt, projektledare för uppdraget Bryt isoleringen, Post- och telestyrelsen

Moderator för sändningen är Karin Adelsköld, teknikjournalist, entreprenör och författare som bland annat medverkat i Teknikdelegationen, varit programledare för konsumentprogrammet Plus i SVT och utsetts till hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola.

Följ den öppna direktsändningen onsdag 10 mars kl. 9.00

Den kostnadsfria och öppna direktsändningen sker mellan kl. 9.00-9.45 och kommer att direkttextas och teckenspråkstolkas. Syntolkning sker direkt under programmet genom att informationsgrafik och eventuella visuella inslag läses upp av moderatorn eller gästerna. Ingen föranmälan behövs.

Länk till direktsändningen publiceras strax innan temaseminariet på pts.se/brytisoleringen

Digitalhjälpen - en större informationsinsats i flera steg för att hjälpa äldre i digitalt utanförskap

Inom ramen för PTS regeringsuppdrag har Digitalhjälpen tagits fram. Det är en större satsning som dels består av webbplats med information, stöd och tips just för äldre digitala nybörjare. Digitalhjälpen är även namnet på konkreta och enkla steg-för-steg-guider till att komma igång med videosamtal eller handla mat och läkemedel på internet. Nästa steg är att sprida information i kanaler som inte är digitala och genom samarbeten att nå ut och motivera äldre att prova digitala tjänster.

Mer information

Informationssida om uppdraget: pts.se/brytisoleringen
Kontaktmejl för uppdraget: brytisoleringen@pts.se
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

PTS - Post- och telestyrelsen
PTS - Post- och telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

08-678 55 00https://www.pts.se/

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.