Staffanstorps kommun

Nya markanvisningar i Sockerstan, Staffanstorp

Dela
Illustrationsplan markanvisning, Staffanstorps kommun
Illustrationsplan markanvisning, Staffanstorps kommun

I Staffanstorps nya stadsdel, Sockerstan, erbjuds nu mark för nybyggnation. I området finns även tre byggnader av kulturhistoriskt värde att kombinera med den nya bebyggelsen.

Staffanstorps kommun går nu ut med markanvisningar för den nya stadsdelen Sockerstan. Förutom mark för nybyggnation finns även byggnader av kulturhistoriskt värde som på olika sätt kan kombineras med den nya bebyggelsen.

Kommunen arbetar för att det historiska Sockerbruksområdet ska omvandlas till en levande och inbjudande stadsdel, Sockerstan, med olika former av boende, kontor, service, butiker, kultur och rekreation. Stadsdelen har ett centralt läge med en närbelägen pendelbusshållplats.

I Sockerstan med sin rika historia finns det nu möjlighet för tre exploatörer att vara med i det vidare arbetet med att utveckla stadsdelen. Två exploatörer har chans att ta sig an Fabrikenkvarteret, som innehåller både nybyggnation och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och en exploatör erbjuds utveckla kvarteret norr om Fabriken. Markanvisningen tillåter nybyggnation om totalt 20 000 kvadratmeter (BTA).

-       Det här området har en spännande historia och nu finns möjlighet för den som vill utforma en minst lika spännande framtid, säger Karolina Gnosspelius, tf Stadsbyggnadschef, Staffanstorps kommun.

Detaljplanen ska antas under våren 2020.

Läs mer om markanvisning för Sockerstan: här!

Nyckelord

Kontakter

Zandra Jönsson
Exploateringsingenjör, Staffanstorps kommun
zandra.jonsson@staffanstorp.se
Tel: 046-25 16 83

Susanna Falck
Planarkitekt, Staffanstorps kommun
susanna.falck@staffanstorp.se
Tel: 046-25 14 24

Bilder

Illustrationsplan markanvisning, Staffanstorps kommun
Illustrationsplan markanvisning, Staffanstorps kommun
Ladda ned bild
Karolina Gnosspelius, tf Stadsbyggnadschef, Staffanstorps kommun Foto: Andreas Åberg
Karolina Gnosspelius, tf Stadsbyggnadschef, Staffanstorps kommun Foto: Andreas Åberg
Ladda ned bild

Om

Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

046-25 11 00http://www.staffanstorp.se