Göteborgs stift

Nya medier – nya ”sanningar”, Fredsdagen 7 maj i domkyrkan

Dela

Dramatiska förändringar pågår i medielandskapet, vilka får kännbara konsekvenser för kunskapsförmedling och värderingar – och ytterst för demokratin. Fredsdagen den 7 maj uppmärksammas med en temadag i Göteborgs domkyrka kring medier och sanningen. Medverkar gör Ulrika Knutson, Ola Larsmo, Helle Klein, Jesper Strömbäck, Ingrid Lomfors, Erik Fichtelius, Ulla Berglindh, Anders Franck, kören Saltstänk under ledning av Tore Sunesson m fl.

Fredsdagen 7 maj uppmärksammas med en temadag i Göteborgs domkyrka kring medier och sanningen.
 

Den 7:e maj uppmärksammas att det är 72 år sedan 2:a världskriget avslutades! Det sker i Göteborgs domkyrka genom en temadag kring medier och sanningen. I en tid som präglas av att vara ”Post truth” ställs frågan om hur sanningen ändå skall kunna höras och märkas, trots motsättningar och högt tonläge.

En fungerande demokrati förutsätter medborgare som är någorlunda väl orienterade om vad som händer i samhället och politiken. Det förutsätter i sin tur allmän tillgång till god information. Sådan information har det som följd av mediernas digitalisering plötsligt blivit mycket enklare att skaffa. Men med den informationen konkurrerar den mindre goda – alternativa fakta och rena lögner. Relevant information drunknar ofta i falsk. Det finns därför i vårt nya medielandskap paradoxalt nog en risk för att informationen gör oss desinformerade.

Vi människor är ”latmaskar” – mer intresserade av att känna oss informerade än av att de facto vara det. Det kan leda till en banalisering av offentligheten, en process där vi selektivt söker den information som bekräftar våra egna åsikter och verklighetsuppfattningar. I de nya medierna förstärks den effekten genom att datorprogram med hjälp av de digitala fotspår vi tidigare har lämnat väljer ut den information vi exponeras för.

”En dag för gränslös medmänsklighet” blir i år en dag då mediernas betydelse för samhälls- och människosyn – och därmed vårt sätt att förhålla oss till varandra – kommer att belysas.

Dagen riktar sig till allmänheten och målet är att den skall leda till ökad förståelse för att det som sker i vår tid har kopplingar till historien, och att framtiden formas av våra val och våra värderingar.

Program (se bifogat programblad):
11.00 Gudstjänst - Tro, hopp och sanning
12.30 Sopplunch
13.30 Panelsamtal - Ingenting är anstötligare än sanningen
14.15 Intervju – Är det alltid rätt att försvara det fria ordet?
15.00 Konsert – Ge globen en chans – rädda livet, kören Saltstänk under ledning av Tore Sunesson
15.45 Kaffe
16.15 Föredrag - Samtal för det allmännas väl – om yttrandefriheten i det demokratiska rummet
16.45 Panelsamtal - Medierna och sanningen

Datum och tid: Söndagen den 7 maj kl 11.00-17.30

Plats: Göteborgs domkyrka

Medverkande: Ulrika Knutson, Ola Larsmo, Helle Klein, Jesper Strömbäck, Ingrid Lomfors, Erik Fichtelius, Ulla Berglindh, Anders Franck, Marte Michelet, Pär-Arne Jigenius, Karin Burstrand, kören Saltstänk under ledning av Tore Sunesson m fl.

Kontakt: Mikael Ringlander, präst, kultursamverkan i Göteborgs stift, 031-771 30 56

Arrangörer: Svenska kyrkan, Judiska Församlingen Göteborg, Göteborgs Universitet, Innerstaden Göteborg, Sensus, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, Forum för levande historia och Bok&Bibliotek.

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum