Statens veterinärmedicinska anstalt

Nya metoder för analys av hästdopningsprover

Dela

Selective androgen receptor modulators (SARM) är ämnen som hos människa ger muskeltillväxt likt anabola steroider, men som har betydligt mindre biverkningar. Ämnena kan därför användas som dopningspreparat, även för till exempel hästar. Annelie Hansson visar i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala universitet vilka nedbrytningsprodukter och kemiska strukturer som bör analyseras vid kontroll av hästar.

Doktorand Annelie Hansson disputerar fredag 4 maj på sin avhandling om dopningsanalyser för hästsport. Foto: Mikael Propst/SVA.
Doktorand Annelie Hansson disputerar fredag 4 maj på sin avhandling om dopningsanalyser för hästsport. Foto: Mikael Propst/SVA.

För hästar finns inte någon motsvarande lista med förbjudna substanser som den som World Anti-Doping Agency (WADA) tagit fram för människor. Däremot har organisationen International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) tagit fram ett dokument med riktlinjer. I stort sett alla ämnen som ger en farmakologisk effekt räknas som dopning. Många nationella hästsportförbund följer dessa riktlinjer.

Nedbrytningsprodukter intressanta

Vid analys av dopningsprover letar man inte enbart efter själva dopningssubstansen. Även de nedbrytnings­produkter som bildas i kroppen, så kallade metaboliter, är intressanta. Fördelen med att söka efter metaboliter är att de kan finnas kvar längre i kroppen än dopningssubstansen, vilket kan förlänga tiden för upptäckt.

– Men för att veta vilka metaboliter som man bör söka efter så måste man först ta reda på vilka som bildas. Min avhandling bidrar med kunskaper om vilka metaboliter som bildas i hästar för fyra nya dopnings­substanser och vilka metaboliter som bör eftersökas vid analys. Avhandlingen visar dessutom på möjliga metaboliter för en substans vars metaboliter inte studerats så mycket tidigare. Förhoppningsvis kommer mina resultat att kunna användas inom hästdopningskontroll och därmed, på sikt, kunna minska användandet av otillåtna substanser inom hästsport, säger Annelie Hansson.

”Troligt används på hästar”

– Ingen av de totalt fem substanser som undersöktes har blivit godkända som läkemedel, men forskning pågår för tre av dem. Däremot kan alla köpas över internet. Flera av dem påträffas varje år i de dopningskontroller som WADA genomför, och om de förekommer i human dopning så är det mycket troligt att de även används på hästar. Därför är det viktigt att analysmetoderna för hästdopningskontroll förbättras och utvecklas. Denna avhandling är en del i det arbetet.

Mer information

Doktorand Annelie Hansson, SVA och Uppsala universitet, tel. 073-512 92 98, e-post: annelie.hansson@sva.se

Annelie Hansson disputerar fredag den 4 maj kl. 09.15 på Uppsala universitet, BMC, lokal B:42, Husargatan 3, Uppsala. Avhandlingens titel är ”Structural Determination of Drug Metabolites from Doping Classed Compounds Using Mass Spectrometry”. Handledare har varit adj. professor Mikael Hedeland och professor Ulf Bondesson, båda vid avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA.

Länk till avhandlingen

Läs mer om djurskydd och dopning

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Doktorand Annelie Hansson disputerar fredag 4 maj på sin avhandling om dopningsanalyser för hästsport. Foto: Mikael Propst/SVA.
Doktorand Annelie Hansson disputerar fredag 4 maj på sin avhandling om dopningsanalyser för hästsport. Foto: Mikael Propst/SVA.
Ladda ned bild

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00http://www.sva.se

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Närings-departementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

 

 

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Gates Foundation bjöd in SVA-forskare27.11.2018 08:13Pressmeddelande

Karin Troell, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har bjudits in som en av 40-talet ledande forskare till ett internationellt, vetenskapligt möte om kryptosporidier. Mötet stöds av Bill & Melinda Gates Foundation, och hålls 29 november – 1 december på Tufts universitet i Massachusetts, USA. Kryptosporidier är en parasit som orsakar tarmsjukdom. Smittan sprids framförallt via förorenat vatten eller livsmedel. Parasiten rankas som nummer två, efter rotavirus, som orsak till diarré hos spädbarn i utvecklingsländer och har kopplats till ökad dödlighet.

Jens Mattsson fortsätter som gd på SVA31.8.2018 10:53Pressmeddelande

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en myndighet med en lång historia som verkar lite i bakgrunden av systermyndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Men som smittskyddsövervakande och riskvärderande aktör på djurområdet, och med Sveriges största veterinärmedicinska labb, spelar SVA en mycket viktig roll. Inte minst för att myndighetens egen devis ”Friska djur – trygga människor” ska vara så sann som möjligt. – Vi är en lyhörd och ödmjuk expertmyndighet, med gott renommé både nationellt och internationellt, säger Jens Mattsson, som nu inlett sin andra period som generaldirektör vid SVA.

Fästingfynd av ovanligt slag i Sverige27.8.2018 08:00Pressmeddelande

I sommar har tre stycken fästingar av arten Hyalomma för första gången påträffats i utvecklat, vuxet stadium i Sverige – utan att värddjuret haft utlandskontakt. I samtliga fall har fästingen påträffats på häst. Fyndplatserna är spridda: Nyköping i Södermanland, Koppom i Värmland och Landskrona i Skåne. Ett av fynden har konstaterats vara en underart kallad Hyalomma marginatum, flyttfågelsfästing. Den är känd från andra länder för att kunna bära på skadliga smittämnen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum