Universitetssjukhuset Örebro

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer

Dela

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

Labbanalys, foto: Elin Abelson.
Labbanalys, foto: Elin Abelson.

Det finns ett behov av bättre metoder inom screeningen och vid både uppföljning och behandling av de som drabbas av sjukdomen. HPV är orsaken till nästan alla fallen av den här typen av cancer. 

– Målet för studierna som vi har gjort var att undersöka så kallade biomarkörer, en biologisk markör, som i förlängningen skulle kunna användas för detta. Vi har mestadels undersökt tumörprover från kvinnor som har insjuknat i cervixcancer men också tittat på prover från screeningen, säger Malin Kaliff, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Sämre prognos då tumören innehöll fler typer av HPV

Analyserna är till största del metoder där virusets eller kvinnans DNA studeras. De har bland annat undersökt vilka genotyper av viruset som finns representerade, om det finns flera olika virustyper i samma prov och hur stor virusmängden är.

Vissa genotyper är vanligare än andra. Den grupp som Malin Kaliff har studerat är den grupp som infekterar slemhinnan i livmodertappen. Det finns högrisktyper som kan leda till cancer och sen finns det lågrisktyper som kan ge könsvårtor men som vanligtvis inte leder till cancer.

– Vi såg att i gruppen med kvinnor med cervixcancer, hade kvinnorna med tumörer som innehöll flera typer av HPV sämre prognos jämfört med dem med en typ. Det skulle kunna vara en användbar prognostisk markör i framtiden, säger Malin Kaliff.

Idag vaccinerar man för nio genotyper. Två som orsakar vårtor och sju som orsakar cancer. Kartläggning av vilka HPV-genotyper som finns i gruppen kvinnor som ännu är ovaccinerade är en viktig kunskap som man sedan kan jämföra mot när de vaccinerade grupperna av kvinnor kommer in i screeningen. 

Faktaruta

HPV, humant papillomvirus, är ett vårtvirus som infekterar människan. Man har hittills upptäckt över 200 genotyper, med  olika genuppsättningar utifrån virusets DNA, men det upptäcks ständigt nya typer.

Vid frågor kontakta

Malin Kaliff
Molekylärbiolog
Laboratoriemedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: malin.kaliff@regionorebrolan.se
Telefon: 070 – 258 66 27

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Labbanalys, foto: Elin Abelson.
Labbanalys, foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskare Malin Kaliff, foto: Elin Abelson.
Forskare Malin Kaliff, foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Örebroare med på lista över världens mest framstående forskare19.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

På listan med över 6 600 betydande forskare i världen är cirka 50 forskare från Sverige. En av dem är Magnus Unemo, molekylär mikrobiolog på Universitetssjukhuset Örebro och docent på Örebro universitet. ”Jag känner mig enormt hedrad att omnämnas på denna lista tillsammans med många mycket prominenta forskare i allehanda discipliner och från många länder globalt”, säger han.

Unik forskning i Örebro ger säkrare operation vid tjock- och ändtarmscancer18.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Varje år får cirka 6 000 individer tjock- och ändtarmscancer. Mer än 4 000 individer behöver opereras. Under operationen är den mest oroande komplikationen att det blir ett läckage i skarven mellan tarmändarna efter att tarmbiten med cancer tagits bort, vilket kallas anastomosläckage. ”Syftet med forskningen var att hitta sätt att tidigt identifiera anastomosläckage och sedan behandla det”, säger forskaren Ioannis Oikonomakis.

Barns smärtlindring är otillräcklig efter halsmandeloperation4.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Varje år får cirka 9 000 barn och ungdomar i Sverige sina halsmandlar bortopererade. Barnet får oftast åka hem samma dag och återhämtningen sker i hemmet. Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar hur viktigt det är med rätt smärtlindring. ”Jag såg i min studie att barnen hade betydande smärta och inte alltid fick tillräcklig smärtbehandling”, säger forskaren Fredrik Alm.

4,7 miljoner till forskning som förebygger hot och våld inom psykiatrin18.10.2021 09:01:49 CEST | Pressmeddelande

Våld och tvångsåtgärder är ett omfattande problem inom den psykiatriska heldygnsvården. Det leder till en otrygg vårdmiljö för både patienter och personal. Forskaren Veikko Pelto-Piri deltar i ett forskningsprojekt som beviljats 4,7 miljoner kronor från Forte. ”Vi kommer att införa programmet Safewards för att minska våldet på psykiatrins vårdavdelningar i landet”, säger han.

Bra resultat oavsett operationsmetod då barns hörntänder opererades15.10.2021 08:55:06 CEST | Pressmeddelande

Ny forskning vid Folktandvårdens specialisttandvård i Region Örebro län visar att både den öppna och den slutna operationsmetoden för att få barn och ungdomars hörntänder på rätt plats ger goda resultat. ”Två procent får inte sina hörntänder i överkäken när de ska. Efter operation såg vi likvärdiga resultat med båda metoderna", säger övertandläkare Margitha Björksved.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum