Kamstrup

Nya möjligheter med hjälp av data kan minska Sveriges vattenförluster

Dela

Mätarleverantören Kamstrup utvecklar en ny analysplattform som kan hjälpa vattenverken att förbättra sin övervakning.

Kristian Rokkjær är Head of Product Management, Water Solutions på danska Kamstrup som utvecklat en ny analysplattform för minskade vattenförluster
Kristian Rokkjær är Head of Product Management, Water Solutions på danska Kamstrup som utvecklat en ny analysplattform för minskade vattenförluster

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten. Men alltför mycket av det rena vattnet – 20–25 procent av den totala vattenproduktionen eller cirka 500 miljoner liter varje dag – går idag förlorat bland annat på grund av otäta ledningsnät.

Men nu utvecklar det danska företaget Kamstrup – en ledande leverantör av utrustning för mätning och styrning av energi- och vattenförbrukning – en ny plattform av avancerade analysmoduler, som kan ge Sveriges totalt 1 750 vattenverk helt nya och bättre möjligheter för att förbättra övervakningen av sina nätverk och sätta in effektiva åtgärder mot läckage.

Kamstrups nya plattform – och helt nya affärsområde med samlingstiteln Analytics – består av en rad analysmoduler för allmännyttiga företag inom energi och vatten och ger en överblick över händelser och problem ute i distributionsnätet.

De första konkreta exemplen på moduler riktade till vattenförsörjningssektorn heter Incidents respektive Water Intelligence.

Vattenbolag som redan använder Kamstrups vattenmätare och företagets datainsamlingssystem med namnet READy, kommer med de nya analysmodulerna nu att kunna få ut ett väsentligt mervärde ur de mätdata som de redan har tillgång till.

Dessa data blir nu automatiskt organiserade, visualiserade och analyserade av de nya modulerna – utan att vattenbolagen, som ofta kan vara mycket små organisationer, behöver anställa egna dataspecialister.

”De vattenbolagens medarbetare kommer på ett enkelt sätt att få en mycket detaljerad översikt över vattenförlust och läckage i nätverket. De kommer att kunna övervaka sitt ledningsnät distrikt för distrikt – och de kommer att få larm om tekniska incidenter eller avvikelser som ger den nödvändiga insikten för att fatta beslut om var och hur åtgärder ska sättas in”, säger Kristian Rokkjær, Head of Product Management, Water Solutions hos Kamstrup.

Bakom lanseringen av analysplattformen ligger ett mångårigt utvecklingsarbete. Utöver den traditionella personalstyrkan av ingenjörer och industriella konstruktörer  har Kamstrup målmedvetet rekryterat sin egen stab av specialister med särskilda kompetenser inom dataanalys till huvudkontoret i Danmark.

Dessa personer som är experter på data och dataanvändning har sedan samarbetat med ett antal utvalda vatten- och energibolag och tillsammans analyserat stora mängder mätdata och därmed kunnat utforma analysplattformen som enkelt och överskådligt avslöjar problem med vattenförluster eller energiförlust.

Det är ingen tillfällighet att vattenförsörjningssektorn är intressant för Kamstrups nya satsning. Europeisk statistik visar att det finns stora vattenförluster i många länder – ofta 20 procent eller mer. Många länders vatten- och energibolag kämpar med problem som liknar Sveriges: det är utmanande att övervaka ett underjordiskt, gammalt och vittförgrenat ledningsnät som kan ha många otätheter som gör att vattnet läcker ut i marken.

Under många år har det varit mycket svårt för vattenbolag över hela världen att säkerställa att det mesta möjliga vattnet kommer fram till vattenkranar, badkar och vattentankar hos de konsumenter som också betalar för vattnet.

På många platser är lösningen idag att vattenförsörjningsföretagen utrustar medarbetare med speciell lyssningsutrustning varefter de får gå och lyssna efter porlande eller andra missljud som kan indikera ett läckage, vilket är en både tids- och resurskrävande uppgift som ofta utförs i blindo.

”Men genom att använda smart mätteknik, fjärravläsning och de nya möjligheterna i våra analysmoduler kan ett vattenbolag få reda på mycket om sitt eget distributionsnät – utan några dyra grävarbeten”, säger Kristian Rokkjær.

En undersökning utförd av Kamstrup bland höga chefer och driftsansvariga i den svenska vattenbranschen pekar på att endast en minoritet på bara 13 procent utnyttjar sina mätdata för att upptäcka läckage – även om många redan har tillgång till tekniken idag.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kristian Rokkjær är Head of Product Management, Water Solutions på danska Kamstrup som utvecklat en ny analysplattform för minskade vattenförluster
Kristian Rokkjær är Head of Product Management, Water Solutions på danska Kamstrup som utvecklat en ny analysplattform för minskade vattenförluster
Ladda ned bild

Dokument

Om

KamstrupVi är Kamstrup
Kamstrup är en världsledande leverantör av intelligenta mätningslösningar för energi och vatten. I 70 år har vi tillhandahållit tillförlitliga och kostnadseffektiva produkter som hjälper bolag att arbeta mer effektivt, minska sina kostnader och utnyttja det fullständiga värdet av sina data. Vi har en stark lokal närvaro i Sverige sedan år 2000 och idag består vår svenska försäljnings- och serviceorganisation av mer än 50 anställda som arbetar i vårt kontor i Täby. Våra lösningar inkluderar förbrukningsmätare, smarta mätsystem, hosting och service, analys och smart grid-program. www.kamstrup.com/varldensbasta

Följ Kamstrup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kamstrup

Därför ger vi oss in i Sveriges vattendebatt27.3.2018 09:00:00 CESTPressmeddelande

Kamstrup, den danska leverantören av intelligenta, högteknologiska mätarlösningar till vattensektorn, har under de senaste veckorna aktivt deltagit i Sveriges debatt om vatten och vattenförsörjning. Med en stor kampanj med både annonser och i sociala medier hoppas företaget kunna skapa ny medvetenhet gällande den betydande förlusten av dricksvatten som dagligen äger rum i det svenska vattenledningsnätet. Och även lyfta fram att det i befintlig teknik finns stora möjligheter som kan vara till hjälp i kampen mot de förlorade dropparna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum