Stockholms stad

Nya parkeringsregler införs i Bromma

Dela

Nu inför Stockholms stad nya parkeringsregler i delar av Bromma. Området sträcker sig från söder om Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen till och med Nockebyhov samt Mariehäll, Ulvsunda industriområde och östra delen av Riksby.

Syftet med de nya parkeringsreglerna är att uppnå förbättrad framkomlighet för den rörliga trafiken, minskad miljöbelastning och fler lediga parkeringsplatser.

Den 1 september 2016 startade införandet av nya parkeringsregler i Stockholms stad. De nya parkeringsreglerna innebär att avgift har införts i delar av ytterstaden. I innerstaden har avgifter och avgiftstider justerats. Avgift för parkering med stöd av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har införts samt för parkering på p-platser för bussar och lastbilar. Avgift för parkering av motorcyklar kommer också att införas.

Taxeområde 1, 2, 3 och 4 är omskyltade och just nu skyltas det om i taxeområde 5 (Hägersten, Bagarmossen och delar av Bromma). Bromma är sist ut och omskyltningen där sker från vecka 5 till och med vecka 9.

I samband med införandet av nya parkeringsregler placerar Stockholms stad ut nya digitala parkeringsautomater. Automaterna är biljettlösa och drivs av solceller. Automaterna placeras så att köpet kan göras direkt vid infarten till området. Bilens registreringsnummer skrivs in i automaten och betalningen finns sedan registrerad digitalt.

Parkeringsautomaterna ska ses som ett komplement till stadens betaltjänst Betala P. Utan extra kostnad kan man betala för sin parkering via app, webb eller telefon.

De nya reglerna gäller när skyltarna är på plats.

Fakta & länkar:

Avgifter

I taxeområde 5 är parkeringsavgiften på gatumark 5 kr/tim under vardagar klockan 7-19. Boendeparkering 300 kr/mån.

 

Boendeparkering

För att ha rätt att parkera till boendetaxa krävs boendedispens. Ansökan kan göras via E-tjänst eller telefon 08-50826300. En handläggningsavgift på 300 kr tas ut vid nyansökan. I området Annedal finns inte möjlighet till boendedispens.

För mer information se stockholm.se/boendep

Betala P

stockholm.se/betalap

Parkeringsautomater

Karta med placering av parkeringsautomater: stockholm.se/pautomater


Beslut i Kommunfullmäktige 27 juni 2016 (ärende 62) http://insynsverige.se/stockholm-kf/dagordning?date=2016-06-27

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Stockholms stads Yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut växer inom hotellnäring samt filmproduktion29.1.2019 14:03:05Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar sedan 1865 och fick idag förtroendet att fortsätta erbjuda utbildningarna Läkemedelstekniker samt Projektledning: Hållbara Möten & Event som båda var uppe för omsök. Schartau beviljades därtill även starttillstånd för två helt nya utbildningar, Shiftleader Hotell samt Produktionsledare för spelfilm och tv-drama.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum