Staffanstorps kommun

Nya planer för Staffanstorp - framtidens kommun

Dela

Staffanstorps kommun har arbetat fram en ny översiktsplan, som berättar hur kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Även en fördjupad översiktsplan för att pröva utvecklingen av området Flackarp-Höjebromölla har tagits fram.

Illustration: Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla
Illustration: Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla

I den nya översiktsplanen ”Framtidens kommun – Livsoas 2039” blickar kommunen 20 år framåt i tiden. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa och genom den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas, genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära lägen.

– I arbetet med den nya översiktsplanen har vi haft visionen om en Livsoas med både människan och frihet i centrum, säger Eric Tabich, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun.

Området Flackarp–Höjebromölla, är beläget i det attraktiva området söder om Höje å, längs gränsen mellan Staffanstorps och Lunds kommun. För detta områdre finns en föreslagen fördjupad översiktsplan, som syftar till att pröva utvecklingen av det attraktiva och stationsnära området. Kommunen vill undersöka hur området bäst kan utvecklas med respekt för och i samklang med de stora natur- rekreationsvärden som finns i ådalen. 

Samrådsperioden sträcker sig från den 17 juni till den 4 oktober 2019 och under denna period kommer fyra samrådsmöten att hållas. Tre samrådsmöten handlar om översiktsplanen och sker på olika platser i kommunen och ett samrådsmöte handlar om den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla:

Den 27 augusti – Staffanstorp
Den 28 augusti – Hjärup
Den 4 september – Nordanå
Den 5 september – Flackarp

– De föreslagna planerna, översiktsplanen ”Framtidens kommun – Livsoas 2039” och den fördjupade översiktsplanen för Flackarp–Höjebromölla, ska ses som diskussionsunderlag som syftar till att få in värdefulla synpunkter. Jag hoppas därför att staffanstorpsborna tar tillfället i akt att vara med och påverka vår framtid, avslutar Eric Tabich.

Läs mer om den nya översiktsplanen: här!

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen:här!


Kontakter

Eric Tabich
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Staffanstorps kommun

Tel: 010-481 50 62, 0722-32 21 96
eric.tabich@staffanstorp.se

Thomas Lexén
Stadsarkitekt
Staffanstorps kommun

Tel: 046-251327, 0709-351327
thomas.lexen@staffanstorp.se

Bilder

Illustration: Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla
Illustration: Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla
Ladda ned bild
Illustration: Översiktsplan Framtidens kommun - Livsoas 2039
Illustration: Översiktsplan Framtidens kommun - Livsoas 2039
Ladda ned bild

Om

Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

046-25 11 00http://www.staffanstorp.se

Följ Staffanstorps kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Staffanstorps kommun

Nya markanvisningar i Sockerstan, Staffanstorp22.10.2019 07:58:00 CESTPressmeddelande

I Staffanstorps nya stadsdel, Sockerstan, erbjuds nu mark för nybyggnation. I området finns även tre byggnader av kulturhistoriskt värde att kombinera med den nya bebyggelsen. Staffanstorps kommun går nu ut med markanvisningar för den nya stadsdelen Sockerstan. Förutom mark för nybyggnation finns även byggnader av kulturhistoriskt värde som på olika sätt kan kombineras med den nya bebyggelsen. Kommunen arbetar för att det historiska Sockerbruksområdet ska omvandlas till en levande och inbjudande stadsdel, Sockerstan, med olika former av boende, kontor, service, butiker, kultur och rekreation. Stadsdelen har ett centralt läge med en närbelägen pendelbusshållplats. I Sockerstan med sin rika historia finns det nu möjlighet för tre exploatörer att vara med i det vidare arbetet med att utveckla stadsdelen. Två exploatörer har chans att ta sig an Fabrikenkvarteret, som innehåller både nybyggnation och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och en exploatör erbjuds utveckla kvarteret norr om F

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum