Skara stift

Nya präster, diakoner, församlingspedagoger och kantorer i tjänst i Skara stift

Dela

I helgen vigdes sex diakoner och sex präster för tjänst i Svenska kyrkan och en präst mottogs som präst i Svenska kyrkan. Tidigare i veckan var det även välkomnande av två nya kantorer och två nya församlingspedagoger.

Helge Antonsson, Sofia Levander, biskop Åke Bonnier, Eleonore Hjerpe Svensäter och Johannes Kannas. Foto: Carla Karlsson
Helge Antonsson, Sofia Levander, biskop Åke Bonnier, Eleonore Hjerpe Svensäter och Johannes Kannas. Foto: Carla Karlsson

Nya präster och diakoner
Lördag och söndag 19-20 juni, fördelat på fyra tillfällen, vigdes sex personer till diakoner, sex personer till präster och en person välkomnades som präst under högtidliga former i Skara domkyrka under ledning av biskop Åke Bonnier.

Fredag 18 juni tog Eddy Normark, Eleonore Hjerpe Svensäter, Ing-Marie Johansson, Lena-Carin Ängslycke, Louise Sahlin och Sofia Levander diakonexamen och Helge Antonsson, Johanna Carlsson, Carl Eric Ericsson, Jenny Elfwering, Johannes Kannas och Veronica Pålsson tog prästexamen inför domkapitlet i Skara stift.

Samma dag avlade Anette Svensson prästlöften inför domkapitlet och tog emot stola och prästbrev. Anette Svensson är tidigare ordinerad pastor i Svenska Missionskyrkan, senare Equmeniakyrkan, och välkomnades som präst i samband med vignings- och mottagningsmässan lördag eftermiddag. Alla 13 är nu behöriga att träda in i vigningstjänsten i Svenska kyrkan.

De nyvigda diakonerna kommer nu att börja sina tjänster som diakoner i Skara stifts församlingar och pastorat. Eddy Normark kommer tjänstgöra i Mariestads församling, Eleonore Hjerpe Svensäter i Borås pastorat, Ing-Marie Johansson i Borås pastorat, Lena-Carin Ängslycke i Alingsås pastorat, Louise Sahlin i Trollhättans pastorat och Sofia Levander i Borås pastorat.

De nya prästerna tjänstgör under första året som pastorsadjunkter, vilket är ett introduktionsår, då de bland annat har särskild handledning. Helge Antonsson är missiverad till Mullsjö-Sandhems församling, Johanna Carlsson till Mariestads församling, Carl Eric Ericsson till Skara pastorat, Jenny Elfwering till Vänersborg och Väne-Ryrs församling, Johannes Kannas till Essunga pastorat, Veronica Pålsson till Borås pastorat och Anette Svensson gör sitt missivår i Fristads församling.

Nya församlingspedagoger och kantorer
Tidigare i veckan, 17 juni, välkomnades Jullia Jonsson och Johanna Savhammar som nya församlingspedagoger och Filip Södervall och Alice Wallenius som nya kantorer. Det gjordes i samband med en kvällsmässa i Skara domkyrka, under ledning av biskop Åke Bonnier och välkomnandet gjordes både fysiskt och på distans för dem som inte hade möjlighet att närvara i kyrkan. 

Jullia Jonsson har läst på helfart vid Svenska kyrkans Utbildningsinstitut och har fått tjänst som församlingspedagog i Toarps församling. Johanna Savhammar har gått distansutbildningen under två år och har tjänst i Fristads församling. 

Filip Södervall blev färdig kantor på Hjo folkhögskola i januari. Filip vikarierar som kantor i Valle församling under sommaren. Till hösten fortsätter han sina studier på Musikhögskolan i Stockholm. Alice Wallenius blev färdig kantor på Hjo folkhögskola i januari. Hon fortsätter också att studera på Musikhögskolan i Stockholm.

Vigningsmässorna och mottagninsmässan sändes digitalt och finns att se på Skara domkyrkas youtubekanal i en veckas tid från sändning. Nyckelord

Kontakter

Josefin RoosPressekreterare

Kontaktperson för biskop Åke Bonnier samt stiftsstyrelse, domkapitel och prästlönetillgångarna i Skara stift.
Även länk till församlingar i Skara stift och besvarar frågor gällande kyrkovalet.

Tel:0511-262 43Tel:0708-58 55 19josefin.roos@svenskakyrkan.se

Bilder

Helge Antonsson, Sofia Levander, biskop Åke Bonnier, Eleonore Hjerpe Svensäter och Johannes Kannas. Foto: Carla Karlsson
Helge Antonsson, Sofia Levander, biskop Åke Bonnier, Eleonore Hjerpe Svensäter och Johannes Kannas. Foto: Carla Karlsson
Ladda ned bild
Anette Svensson, Ing-Marie Johansson, biskop Åke Bonnier och Lena-Carin Ängslycke. Foto: Carla Karlsson
Anette Svensson, Ing-Marie Johansson, biskop Åke Bonnier och Lena-Carin Ängslycke. Foto: Carla Karlsson
Ladda ned bild
Veronica Pålsson, Louise Sahlin, biskop Åke Bonnier och Jenny Elwering. Foto: Carla Karlsson
Veronica Pålsson, Louise Sahlin, biskop Åke Bonnier och Jenny Elwering. Foto: Carla Karlsson
Ladda ned bild
Eddy Normark, Johanna Carlsson, biskop Åke Bonnier och Carl Eric Ericsson. Foto: Carla Karlsson
Eddy Normark, Johanna Carlsson, biskop Åke Bonnier och Carl Eric Ericsson. Foto: Carla Karlsson
Ladda ned bild
Jullia Jonsson, biskop Åke Bonnier och Johanna Savhammar. Foto: Carla Karlsson
Jullia Jonsson, biskop Åke Bonnier och Johanna Savhammar. Foto: Carla Karlsson
Ladda ned bild

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 109 församlingar samlade i 42 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.
Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum