Skogsstyrelsen

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Dela

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

– Vi ser att ett mer extremt väder kan öka riskerna för ras, erosion och slamströmmar och bara under våren känner vi till två kraftiga ras med påverkan på Trafikverkets vägar som med största sannolikhet orsakats av skogsbruk. Det här går att förhindra i många fall om man bara tänker efter innan man utför skogliga åtgärder, därför har vi tagit fram de nya råden, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsens Skogsenhet.

När kraftig erosion eller ras uppstår i naturen är det ofta mänsklig aktivitet som ligger bakom, till exempel skogsbruk. Nästan all form av skogsbruk kan påverka markens stabilitet och orsaka ras inom känsliga områden. Vid avverkning eller gallring blir det färre träd som kan binda marken och suga upp vatten. Mest riskabelt är det vid körning i terräng och när man drar fram nya skogsvägar. Då blottas mineraljord och vattnets rörelse påverkas. Effekterna av ett ras är många och kan vara kostsamma.

Men om skogsägaren lär känna sina marker och hittar riskområdena, går det att anpassa sitt skogsbruk och därmed minska riskerna betydligt. Här är några av de nya råden:

  • Lär dig se tecknen innan det händer, till exempel träd som lutar eller sprickor.
  • Avverka etappvis och överväg hyggesfria metoder.
  • Gynna träd med djupa rötter.
  • Skapa ljusa flerskiktade bestånd som gynnar ris och gräs på marken.
  • Förhindra körskador.
  • Fördela vattenflöden i flera väl underhållna trummor.
  • Bromsa vattnets hastighet inom känsliga områden.

– Som skogsägare kan man inte blunda för riskerna när till exempel hus och infrastruktur kan skadas. Men genom att följa de här råden kan man minska riskerna, säger Anja Lomander.

Läs mer om våra råd här http://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/Brant-erosionskanslig-terrang/

Mer information:

Anja Lomander, markspecialist, Skogsenheten, Skogsstyrelsen, 033-48 25 26, 070-617 73 05, anja.lomander@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum