Skogsstyrelsen

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Dela

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

– Vi ser att ett mer extremt väder kan öka riskerna för ras, erosion och slamströmmar och bara under våren känner vi till två kraftiga ras med påverkan på Trafikverkets vägar som med största sannolikhet orsakats av skogsbruk. Det här går att förhindra i många fall om man bara tänker efter innan man utför skogliga åtgärder, därför har vi tagit fram de nya råden, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsens Skogsenhet.

När kraftig erosion eller ras uppstår i naturen är det ofta mänsklig aktivitet som ligger bakom, till exempel skogsbruk. Nästan all form av skogsbruk kan påverka markens stabilitet och orsaka ras inom känsliga områden. Vid avverkning eller gallring blir det färre träd som kan binda marken och suga upp vatten. Mest riskabelt är det vid körning i terräng och när man drar fram nya skogsvägar. Då blottas mineraljord och vattnets rörelse påverkas. Effekterna av ett ras är många och kan vara kostsamma.

Men om skogsägaren lär känna sina marker och hittar riskområdena, går det att anpassa sitt skogsbruk och därmed minska riskerna betydligt. Här är några av de nya råden:

  • Lär dig se tecknen innan det händer, till exempel träd som lutar eller sprickor.
  • Avverka etappvis och överväg hyggesfria metoder.
  • Gynna träd med djupa rötter.
  • Skapa ljusa flerskiktade bestånd som gynnar ris och gräs på marken.
  • Förhindra körskador.
  • Fördela vattenflöden i flera väl underhållna trummor.
  • Bromsa vattnets hastighet inom känsliga områden.

– Som skogsägare kan man inte blunda för riskerna när till exempel hus och infrastruktur kan skadas. Men genom att följa de här råden kan man minska riskerna, säger Anja Lomander.

Läs mer om våra råd här http://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/Brant-erosionskanslig-terrang/

Mer information:

Anja Lomander, markspecialist, Skogsenheten, Skogsstyrelsen, 033-48 25 26, 070-617 73 05, anja.lomander@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum