Umeå kommun

Nya regler för föreningsstöd

Dela

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för föreningsstöd i Umeå, som kommunfullmäktige har antagit. Två viktiga mål med de nya reglerna är att minska antalet varianter av olika föreningsbidrag och se till att en större andel av stöden blir årliga. Ett annat är att förtydliga kraven på demokrati för föreningar som söker bidrag.

Det är inte lagstadgat att offentlig sektor ska stötta föreningslivet, men det finns många värden som gör att staten, kommuner och regioner väljer att stötta ideella föreningar. Aktiviteter och insatser som föreningar genomför är viktiga och bidrar till engagemang, glädje och meningsfull fritid för medborgare.

Umeå kommun beviljar årligen stora summor i stöd, och det skapar avgörande förutsättningar för ett rikt föreningsliv. Utöver dessa stöd avsätter kommunen också stora summor för lokaler och anläggningar som föreningar kan använda för en subventionerad kostnad.

Utgångspunkt för arbetet med de nya reglerna har varit direktiv som fritidsnämnden, individ- och familjenämnden, kulturnämnden och äldrenämnden har beslutat. Kontinuerlig dialog har förts med berörda nämnders presidier och information om arbetet har föredragits i nämnderna.

Föreningslivet har också haft möjlighet att lämna synpunkter. Ett flertal föreningsföreträdare har intervjuats och alla föreningar har haft möjlighet att lämna skriftliga synpunkter.

Mer information:

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar (beslutshandling) finns tillfälligt publicerad för medier på www.umea.se/handlingar.

Läs allmänt om föreningsbidrag på www.umea.se/foreningsbidrag.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum