Statens veterinärmedicinska anstalt

Nya rekommendationer för friskare juver

Dela

En webbenkät till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare visar att rutiner och rådgivning vid sinläggning och sinperiod samt sintidsbehandling av mjölkkor i huvudsak följer befintliga rekommendationer. Dessa rutiner är viktiga för att förebygga mastit (juverinflammation). Enkäten visade dock också att det fanns behov av förbättringar.

Veterinär undersöker mjölk i kontrollkärl.
Veterinär undersöker mjölk i kontrollkärl.

Enkäten utfördes av SVA, Växa Sverige och Distriktsveterinärerna och har resulterat i att befintliga rekommendationer har uppdaterats och förtydligats. Mastit som drabbar nykalvade mjölkkor är ofta orsakade av bakterier som infekterat juvret i samband med sinläggning eller under sinperioden. Goda skötselrutiner minskar risken för dessa infektioner.

Nya rekommendationer inom tre områden

De nya rekommendationerna handlar om rutiner

  • vid sinläggning och under sinperiod
  • vid sintidsbehandling med antibiotika
  • vid behandling med interna spenförslutare vid sinläggning.

Genom goda rutiner inför och under sinläggning kan kons mjölkproduktion minskas för att underlätta avslutandet av mjölkningen. En låg mjölkproduktion vid sinläggning har visat sig leda till lägre risk för mastit. En lägre mjölkproduktion vid sinläggning minskar också risken att kon känner obehag på grund av spänt juver efter sinläggningen. Genom en planerad sinläggning blir sinperioden även lång nog för att juvret ska få vila och tid för läkning innan nästa laktation. Sinperiodens längd är viktig för såväl fruktsamheten som råmjölksbildningen och produktionsnivån i kommande laktation.

Bakterieinfektion före sinläggning kan ge mastit vid kalvning

En del av mastiterna hos nykalvade mjölkkor orsakas av bakterieinfektioner som fanns i juvret redan innan kon sinlades. Dessa kor har oftast mastit utan synliga symtom och inflammationen visar sig genom att mjölkens celltal är förhöjt. Vid förhöjda celltal och bakterieinfektion i juvret i slutet av laktationen kan det vara aktuellt att behandla kon med juvertuber med långtidsverkande antibiotika i samband med sinläggning. Avsikten är att få bort juverinfektionen och minska spridningen i besättningen. För ett gott behandlingsresultat är det viktigt att man väljer rätt kor för behandling, det vill säga kor som har infektioner där antibiotika har god effekt. Det är också viktigt att behandlingen genomförs på rätt sätt så att till exempel risken för förorening och skador vid behandling minimeras.

Goda rutiner ger förutsättningar för goda resultat

– Vi rekommenderar att alla ser över sina rutiner och rådgivning inom dessa områden men det är viktigt att rutinerna alltid utgår från besättningens förutsättningar. Vägen till målet friska nykalvade kor varierar, säger Karin Persson Waller, statsveterinär på SVA.

På Växa Sverige jobbar vi för en ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk och ett friskt juver ger förutsättningar för en hög mjölkproduktion.

– Goda rutiner vid sinläggning, under sinperiod och inför kalvning ger bra förutsättningar för friska, högproducerande och hållbara kor. Vår förhoppning är att de nya rekommendationerna ska ge samsyn för ett effektivare samarbete mellan lantbrukare, veterinär och rådgivare inom detta område, säger Ann Nyman, epidemiolog på Växa Sverige.

Hos Distriktsveterinärerna är de nya förtydligade rekommendationerna efterlängtade.

– En konsekvent och genomtänkt rutin för sinläggning och sintidsbehandling är mycket viktigt för att minska antalet kor som efter kalvning drabbas av såväl synlig juverinflammation som en långvarig period av förhöjt celltal, säger Håkan Landin, överveterinär nöt på Distriktsveterinärerna.

De nya rekommendationerna finns på www.juverportalen.se i de delar som handlar om förebyggande av mastit och dess behandling. Där finns också hela rapporten ”Slutrapport: Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor”.

Projektet genomfördes av SVA, Växa Sverige och Distriktsveterinärerna, och finansierades av Jordbruksverket via SvarmPat, ett samarbete mellan SVA och Gård & Djurhälsan.

Kontaktpersoner

SVA, Karin Persson Waller

karin.persson-waller@sva.se; telefon 018-67 46 72

Distriktsveterinärerna, Håkan Landin

hakan.landin@distriktsveterinarerna.se; telefon 010-122 80 38

Växa Sverige, Ann Nyman

ann.nyman@vxa.se telefon 010-471 06 56

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Veterinär undersöker mjölk i kontrollkärl.
Veterinär undersöker mjölk i kontrollkärl.
Ladda ned bild
Karin Persson Waller, SVA
Karin Persson Waller, SVA
Ladda ned bild
Håkan Landin, Distriktsveterinärerna
Håkan Landin, Distriktsveterinärerna
Ladda ned bild
Ann Nyman, Växa Sverige
Ann Nyman, Växa Sverige
Ladda ned bild

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund15.7.2021 08:28:31 CEST | Pressmeddelande

SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led i en smittspårning eftersom de personer som haft hand om hunden en längre tid, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, insjuknat i Covid-19.

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret28.6.2021 09:48:12 CEST | Pressmeddelande

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret och i synnerhet avseende livsmedelsproducerande djur för att säkra livsmedelsförsörjning och människors liv och hälsa. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård. Det är några av de slutsatser som tas upp i den rapport som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) idag lämnar till regeringen.

Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott14.6.2021 18:05:03 CEST | Pressmeddelande

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

Avhandling: Mastit vanligt hos pastoralisters kameler10.6.2021 07:34:57 CEST | Pressmeddelande

Genom att undersöka vilka bakterier som orsakar osynlig mastit hos kameler, dessa bakteriers känslighet för antibiotika, olika inflammationsmarkörer i kamelmjölken samt analysera DNA hos bakterierna i mjölken kunde tänkbara smittvägar inom kamelhjordar beskrivas. Det behövs en ökad förståelse för hur kamelskötarna uppfattar mastit för att kunna utveckla förebyggande åtgärder som är lokalt acceptabla och genomförbara.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum