RF/SISU

Nya riktlinjer för världens bästa barn- och ungdomsidrott

Dela

För att svensk idrott ska kunna nå sin vision – att vara bäst i världen på alla nivåer – behöver idrottsrörelsen bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som nu utformats i nära dialog med specialidrottsförbunden.

FRI ATT ANVÄNDA
FRI ATT ANVÄNDA

– Att vi som vuxna bedriver idrott på det sätt som gällde när vi var barn håller inte. Riktlinjerna poängterar att idrott för barn och ungdomar också ska utgå från just barn och ungdomar, kunna kopplas till Riksidrottsförbundets stadgar där vi beskriver vision och värdegrund och utgå från Barnkonventionen. De nya riktlinjerna är ett stöd för specialidrottsförbunden framåt i det fortsatta förändringsarbetet, Strategi 2025, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riktlinjerna har tagits fram i nära samverkan med specialidrottsförbunden och även barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. Riktlinjerna syftar till att beskriva vad barns rättigheter innebär i den idrottsliga praktiken. De syftar också till att vägleda i arbetet mot målet att nå fler idrottsliga framgångar internationellt såväl som mot utmaningen att nå fler och nya barn och ungdomar och att få så många som möjligt att vilja idrotta i förening hela livet.

– Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få unga att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Med de nya riktlinjerna förtydligas vad det betyder i praktiken, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer.

1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer

2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande

3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling

4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

För varje huvudriktlinje finns vägledning till specialidrottsförbunden gällande vilka insatser de behöver göra för att kunna efterleva riktlinjerna. I riktlinjerna beskrivs exempelvis vilka rutiner och handlingsplaner som behöver finnas och vad tränarutbildningar behöver innehålla. I riktlinjerna finns även bland annat vägledning för översyn av tävlingsformer och regelverk.

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott bifogas som bilaga

För mer information kontakta

Malin Träff
Ansvarig Barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet
08-699 60 67

Nyckelord

Kontakter

Bilder

FRI ATT ANVÄNDA
FRI ATT ANVÄNDA
Ladda ned bild

Dokument

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 70 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum