Region Jönköpings län

Nya satsningar för omställning till framtidens sjukvård 2023

Dela

Koalitionen fortsätter att satsa mer resurser för omställning till framtidens sjukvård. Inom geriatrisk vård och rehabilitering ska det bli bättre samverkan mellan specialistsjukvården, vårdcentraler och länets kommuner. För bättre arbete med psykisk ohälsa ska Barn- och ungdomshälsan bli den primära nivån för omhändertagande och Ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande tillsammans med elevhälsan.

På bilden från vänster: Pernilla Mårtensson (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Rachel De Basso (S), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Helena Stålhammar (C) och Jimmy Ekström (L).
Fotograf: Christoffer Hägg
På bilden från vänster: Pernilla Mårtensson (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Rachel De Basso (S), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Helena Stålhammar (C) och Jimmy Ekström (L). Fotograf: Christoffer Hägg

Under måndagen den 30 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län sitt budgetförslag inför 2023 inom nämnd för folkhälsa och sjukvård (FS-nämnden). Koalitionen fortsätter att utöka sin historiska satsning på hälso- och sjukvården som påbörjades 2021 och satsar 317,65 miljoner kronor för 2023.

– Region Jönköpings län behöver fortsätta ställa om till framtidens sjukvård. Vi utökar vår historiska satsning på hälso- och sjukvården och för 2023 avsätter vi över 113 miljoner kronor. Resurserna ska exempelvis gå till utökad bemanning på vårdcentraler, utökning av rehabiliteringsresurser och psykosociala team, säger Rachel De Basso (S), ordförande i FS-nämnden.

– Arbetet med att komma i fas med uppskjutna operationer och undersökningar pågår. Arbetet utgår från de enskilda verksamheterna och vi samarbetar inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Vår målsättning är att vara i lika god situation som 2019 senast under första halvåret 2023. Beredskap finns att avsätta mer resurser vid behov, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), förste vice ordförande i FS-nämnden.

– Vi vill se ett utökat samarbete mellan specialistsjukvård, vårdcentraler och länets kommuner. Inom geriatriken ska vi testa att i projektform införa specialiserad geriatrisk vård i hemmet och med fokus på vad är bäst för Esther. För att säkra nära vård i hela regionen inför vi en modell där vårdcentraler och filialer som ligger utanför kommunernas huvudort får ersättning för att öka tillgängligheten. Inom rehabilitering ska vi ha säkra övergångar och stödja kommunerna med specialistkompetens, säger Pernilla Mårtensson (KD).

– Barn- och ungdomshälsan ska bli primära nivån för omhändertagande vid psykisk ohälsa hos yngre. Ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande tillsammans med elevhälsan. Inom vuxenpsykiatrin ska vi säkra att patienter som är i gränslandet mellan specialistvård och primärvård erbjuds god vård och behandling, säger Helena Stålhammar (C).

– Region Jönköpings län har som mål att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster. Bättre e-hälsa och distansmöten kräver kontinuerlig utveckling. Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten till 1177 via telefon och även rådgivning på olika språk. Nya 1177 Direkt införs på alla vårdcentraler och erbjuder chatt, hänvisning eller symtombedömning dygnet runt, säger Jimmy Ekström (L).

– Folktandvården ska arbeta för bättre tillgänglighet och behöver minska sin personalomsättning. För bättre arbete med munhälsa hos barn behövs riktade insatser mot områden där kariesförekomsten ökar och en folkbildningssatsning. Samtidigt ökar behovet av specialisttandvård och det kan behövas mer specialister på Folktandvårdens mottagningar, säger Jon Hammarin-Heinpalu (MP).

Budgetdelarna inför 2023 inom folkhälsa och sjukvård fastställs på nämndens möte den 21 juni. I det bifogade materialet finns mer faktauppgifter om inritningarna och siffror på satsningarna för FS-budgetdelarna 2023.

Kontaktpersoner:

Rachel De Basso (S)
Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
072-500 63 28

Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Förste vice ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
070-467 86 77

Pernilla Mårtensson (KD)
073-643 28 11

Helena Stålhammar (C)
070-538 18 08

Jimmy Ekström (L)
070-632 42 70

Jon Hammarin-Heinpalu (MP)
076-297 17 94

Nyckelord

Bilder

På bilden från vänster: Pernilla Mårtensson (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Rachel De Basso (S), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Helena Stålhammar (C) och Jimmy Ekström (L).
Fotograf: Christoffer Hägg
På bilden från vänster: Pernilla Mårtensson (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Rachel De Basso (S), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Helena Stålhammar (C) och Jimmy Ekström (L). Fotograf: Christoffer Hägg
Ladda ned bild

Dokument

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Koaltion för Region Jönköpings län består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum