Linköpings kommun – Politik

Nya satsningar på utbildning för äldreomsorgens personal

Dela

Nu skapar alliansen förutsättningar för att höja kvaliteten på såväl medicinska insatser som på omvårdnad och rehabilitering i särskilt boende och i hemsjukvården i våra kommunala verksamheter. Beslut om nya satsningar på utbildning för personalen tas på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Linköpings kommun har en långsiktig strategi gällande personal och kompetensförsörjning
inom sektorn vård och omsorg. Allians för Linköping vill utöka satsningen på äldreomsorgens
personal. Kommunstyrelsen kommer därför fatta beslut om kvalitetssäkring av äldreomsorgen utifrån ett hållbart kompetensförsörjningsperspektiv, med bland annat ett riktat uppdrag till Leanlink för att stärka de tidsbegränsade anställdas möjlighet till en varaktig förankring på arbetsmarknaden genom att organisera arbetet på nytt sätt via kvalitetskrav.

- Vi måste trygga personalförsörjningen och utredningen som tagits fram pekar också på
åtgärder vi satsar på. Personalen är kommunens viktigaste resurs. Nu påbörjar vi
arbetet för att Linköpings kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Denisé
Cassel (KD), 1:a vice kommunstyrelseordförande och kommunråd med ansvar för
personalfrågor.

Den långsiktiga strategin baseras på den utveckling kommunen ser av framtidens vård och
omsorgsbehov och de krav som ställs på personal och bemanning. För att säkra den
långsiktiga strategin för personal och kompetensförsörjning till äldreomsorgsektorn
genomförs ett antal utvecklingsinsatser, linköpingslyftet är ett exempel på en sådan satsning.

- Dessa satsningar är för att kunna säkerställa vår kompetensförsörjning långsiktigt och
är en av nämndens viktigaste uppgifter, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i
äldrenämnden.

Beslutet kommer fattas på kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 19:e januari.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CETPressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CETPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum