Business Region Göteborg AB

Nya siffror befäster Göteborgsregionens styrkor

Dela

Göteborgsregionen växer snabbare än någon kunnat förutspå. 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik visar på en attraktiv region i positiv förändring.

– Jag tror att många människor inte till fullo begriper vilken oerhört stark utveckling vår region har just nu, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, apropå den nya utgåvan av rapporten Fakta & Statistik.
– Jag tror att många människor inte till fullo begriper vilken oerhört stark utveckling vår region har just nu, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, apropå den nya utgåvan av rapporten Fakta & Statistik.

Ladda ner Fakta & Statistik 2018 här

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen. Statistiken är hämtad från officiella källor och belyser regionens status när det gäller näringslivet, befolkningen, miljö samt utvecklingen framåt. Den innehåller också många jämförelser med Sverige och andra storstadsregioner och är en del av marknadsföringen av Göteborgsregionen.

– Fakta och statistik riktar sig till alla som vill ha en enkel och korrekt bild av näringslivet och tillväxten i Göteborgsregionen. Här redovisas fakta som investerare ofta eftersöker om regionen. För den som vill gå djupare i analysen finns till exempel rapporten Näringsliv och tillväxt som är baserad på tio definierade utmaningar regionen står inför, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Intresset för att etablera sig och investera i regionen är stort och satsningen på infrastruktur och stadsutveckling leder till ökad pendling och inflyttning. 

– Jag tror att många människor inte till fullo begriper vilken oerhört stark utveckling vår region har just nu. Göteborgsregionen är en attraktiv region som står mitt uppe i ett sällan skådat utvecklingssprång. Fordonsindustrins omställning och ombyggnationerna i staden har drivit på tillväxten rejält, säger Henrik Einarsson. 

En titt i backspegeln visar att antalet invånare i arbetsmarknadsregionen har ökat med 187 000 personer sedan år 2000 samtidigt som 134 000 fler jobb har skapats. Runt 2030 är det troligt att även Uddevalla, Trollhättan och Borås tillhör Göteborgs arbetsmarknadsregion som därmed kommer omfatta 1,75 miljoner invånare jämfört med dagens 1,17 miljoner. 

Samtidigt är målet att skapa 120 000 nya jobb och att centrala Göteborg ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser.

– Vi har just nu en kö av företag som vill växa i centrala Göteborg, det säger en hel del om vår attraktivitet, säger Henrik Einarsson.

Axplock ur Fakta & Statistik

Fakta & Statistik bjuder på mycket matnyttig information om Göteborgsregionen. Här framgår bland annat att:

… 2017 var fler än en miljon invånare bosatta i Göteborgsregionen. Befolkningen är relativt ung och mer välutbildad än riksgenomsnittet. Regionens två stora lärosäten har sammanlagt runt 50 000 studenter och när det gäller humankapital och livsstil rankas Göteborg högt bland europeiska storstäder.

… Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag som Volvobolagen, SKF, AstraZeneca med flera. Lönesumman växer snabbare än i riket och övriga storstadsregioner. Sysselsättningen i regionen ökar också i snabbare takt än riksgenomsnittet och arbetslösheten är lägst bland storstadsregionerna. 

… exporten från Göteborgsregionen har ökat kraftigt de senaste åren och var femte anställd arbetar i ett utlandsägt företag i Göteborgsregionen. Samtidigt slås nytt rekord för resandet till och från regionen.

… Göteborgsregionen är en ledande forskningsregion med stark internationell konkurrenskraft. Av Sveriges totala privata FOU-investeringar sker 25 procent i Göteborgsregionen och Chalmers Ventures har utsetts till världens tolfte bästa universitetsassocierade företagsinkubator.

… det faktum att Skandinaviens största import- och exporthamn ligger i Göteborg bara är en av anledningarna till att Göteborgsregionen rankas som Sveriges bästa logistikregion. Dessutom finns här nya stora logistiketableringar och en avancerad, snabbt växande transportinfrastruktur med miljön i fokus.

Kontakter

Henrik Einarsson
Etableringschef på Business Region Göteborg
031-367 61 27
henrik.einarsson@businessregion.se

Bengt Kjellin
Presschef
0707-61 56 06
bengt.kjellin@businessregion.se

Bilder

– Jag tror att många människor inte till fullo begriper vilken oerhört stark utveckling vår region har just nu, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, apropå den nya utgåvan av rapporten Fakta & Statistik.
– Jag tror att många människor inte till fullo begriper vilken oerhört stark utveckling vår region har just nu, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, apropå den nya utgåvan av rapporten Fakta & Statistik.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Nu växlar Göteborg upp takten mot utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser11.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen.

Pressinbjudan 10/3: Ett växande Göteborg satsar på utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser6.3.2020 11:40:52 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Därför kraftsamlar Göteborg för att påskynda omställningen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Tisdagen den 10 mars samlas ett 90-tal aktörer från branschen och Göteborgs Stad för en marknadsdialog för att ta fram upphandlingskrav som styr utvecklingen åt rätt håll. Media hälsas varmt välkomna.