Industriarbetsgivarna

Nya siffror: Skogsnäringen viktig regional aktör

Dela

Skogsnäringen är en samhällsviktig näring, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta. Det visar ny rapport från Industriarbetsgivarna.

Skogsnäringen har länge betytt mycket för den svenska ekonomin och spelade en central roll för den svenska välståndsutvecklingen under industrialiseringen. Nu har Industriarbetsgivarna kartlagt branschens bidrag till samhällsekonomin i rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden.

– Skogsnäringen, och särskilt skogsindustrin, är en väldigt exportberoende bransch och cirka 85 procent av allt som produceras går på export. Det innebär också att branschen är utsatt för hård internationell konkurrens och påverkas hårt om efterfrågan i omvärlden minskar, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Branschens företag producerar, direkt och indirekt, varor till ett förädlingsvärde som uppgår till omkring 110 miljarder kronor per år. Detta motsvarar drygt 2,5 procent av Sveriges BNP. I regioner som Gävleborg, Värmland och Jönköping är skogsnäringens andelar av förädlingsvärdet och sysselsättningen betydligt högre.

Varje anställd skapar två ytterligare jobb

– Det råder inget tvivel om att skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin idag. I rapporten konstaterar vi att för varje direkt sysselsatt i skogsnäringen skapas indirekt nästan två ytterligare jobb, säger Kerstin Hallsten.

Skogsnäringen sysselsätter omkring 115 000 personer i hela landet. Av dessa arbetar 40 000 med den faktiska slutproduktionen av skogsnäringens produkter, det vill säga det sista steget i förädlingskedjan. Det höga antalet indirekt sysselsatta följer av att produktionen är specialiserad och kräver insatsvaror och transporttjänster.

– Om alla skatteintäkter från arbetsinkomst inom skogsnäringen skulle användas till att finansiera jobb i offentlig sektor, skulle skogsnäringen bidra till att finansiera omkring 32 000 tjänster inom offentliga sektorn i respektive region, säger hon.

Stora utmaningar hotar branschen

Regelkrångel, osäkerheten i omvärlden, svårigheter att hitta rätt kompetens och ökade kostnader är utmaningar som påverkar svenska basindustriföretag, inte minst skogsnäringen.

– Skogsnäringen berörs av många politikområden och därför är det viktigt att politiken inte tappar helhetsperspektivet. Annars kan enstaka beslut, eller avsaknaden av beslut, få stora konsekvenser, säger Kerstin Hallsten.

– Det är viktigt att företagen inom skogsnäringen får de förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera globalt och säkra en hög produktivitet. Utan skatteintäkter från en växande industrisektor blir det allt svårare att finansiera ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, avslutar hon.

Kontakter

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Skogsnäringens betydelse för välfärden är framtagen av Industriarbetsgivarna och författad av Kerstin Hallsten och Tor Desax. Rapporten utgör en del av en serie rapporter om basindustrins betydelse för det svenska samhället.

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svets-mekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Kerstin Hallsten är chefekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi och har tidigare bland annat arbetat som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen på Riksbanken under många år. Hon har även tidigare varit chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Pressbild på Kerstin Hallsten finns att ladda ner här.  

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Industrin: Pandemin, en stark återhämtning och geopolitisk maktkamp ger fortsatta utbudsproblem14.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden. Dessutom skjuter energipriserna i höjden. Förutom riskerna kring pandemin och geopolitiken finns också risk för en upptrappad inhemsk cementkris. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets tredje konjunkturrapport.

”Urvattnat besked om cementproduktion i Slite”10.8.2021 16:13:04 CEST | Pressmeddelande

”Regeringens besked idag om en tillfällig förändring i miljölagstiftningen för att möjliggöra fortsatt kalkbrytning i Slite under nuvarande tillstånd i åtta månader fungerar på mycket kort sikt. Det innebär vi får ett visst andrum och att akuta varsel skjuts på framtiden, men beskedet idag är inte tillfredsställande. Svensk industri måste ha långsiktighet”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna i ett uttalande.

Ny prognos från Industriarbetsgivarna: ”Fortsatt återhämtning i ekonomin – men flaskhalsar bromsar”16.6.2021 08:06:24 CEST | Pressmeddelande

Återhämtningen i den globala ekonomin fortgår. Men de utbudsproblem som uppkommit under senare tid väntas bestå. ”Normalt hade detta lett till tydligt ökade investeringar, men förlorade värden under pandemin och stor framtidsosäkerhet håller tillbaka investeringsviljan i närtid. Det här bromsar utvecklingen och bidrar till ett ökat kostnads- och inflationstryck”. Det konstaterar Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i årets andra konjunkturrapport.

Industrins arbetsgivare: sociala pelaren krockar med svensk modell7.5.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas befogenhet”, det skriver Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM ‒ Innovations- och kemiindustrierna i ett brev till statsminister Stefan Löfven inför EU-toppmötet i Porto. Arbetsgivarorganisationerna är skarpt kritiska till den skenande utvecklingen där allt fler lagförslag hotar den svenska modellen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum