Industriarbetsgivarna

Nya siffror: Skogsnäringen viktig regional aktör

Dela

Skogsnäringen är en samhällsviktig näring, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta. Det visar ny rapport från Industriarbetsgivarna.

Skogsnäringen har länge betytt mycket för den svenska ekonomin och spelade en central roll för den svenska välståndsutvecklingen under industrialiseringen. Nu har Industriarbetsgivarna kartlagt branschens bidrag till samhällsekonomin i rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden.

– Skogsnäringen, och särskilt skogsindustrin, är en väldigt exportberoende bransch och cirka 85 procent av allt som produceras går på export. Det innebär också att branschen är utsatt för hård internationell konkurrens och påverkas hårt om efterfrågan i omvärlden minskar, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Branschens företag producerar, direkt och indirekt, varor till ett förädlingsvärde som uppgår till omkring 110 miljarder kronor per år. Detta motsvarar drygt 2,5 procent av Sveriges BNP. I regioner som Gävleborg, Värmland och Jönköping är skogsnäringens andelar av förädlingsvärdet och sysselsättningen betydligt högre.

Varje anställd skapar två ytterligare jobb

– Det råder inget tvivel om att skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin idag. I rapporten konstaterar vi att för varje direkt sysselsatt i skogsnäringen skapas indirekt nästan två ytterligare jobb, säger Kerstin Hallsten.

Skogsnäringen sysselsätter omkring 115 000 personer i hela landet. Av dessa arbetar 40 000 med den faktiska slutproduktionen av skogsnäringens produkter, det vill säga det sista steget i förädlingskedjan. Det höga antalet indirekt sysselsatta följer av att produktionen är specialiserad och kräver insatsvaror och transporttjänster.

– Om alla skatteintäkter från arbetsinkomst inom skogsnäringen skulle användas till att finansiera jobb i offentlig sektor, skulle skogsnäringen bidra till att finansiera omkring 32 000 tjänster inom offentliga sektorn i respektive region, säger hon.

Stora utmaningar hotar branschen

Regelkrångel, osäkerheten i omvärlden, svårigheter att hitta rätt kompetens och ökade kostnader är utmaningar som påverkar svenska basindustriföretag, inte minst skogsnäringen.

– Skogsnäringen berörs av många politikområden och därför är det viktigt att politiken inte tappar helhetsperspektivet. Annars kan enstaka beslut, eller avsaknaden av beslut, få stora konsekvenser, säger Kerstin Hallsten.

– Det är viktigt att företagen inom skogsnäringen får de förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera globalt och säkra en hög produktivitet. Utan skatteintäkter från en växande industrisektor blir det allt svårare att finansiera ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, avslutar hon.

Kontakter

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Skogsnäringens betydelse för välfärden är framtagen av Industriarbetsgivarna och författad av Kerstin Hallsten och Tor Desax. Rapporten utgör en del av en serie rapporter om basindustrins betydelse för det svenska samhället.

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svets-mekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Kerstin Hallsten är chefekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi och har tidigare bland annat arbetat som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen på Riksbanken under många år. Hon har även tidigare varit chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Pressbild på Kerstin Hallsten finns att ladda ner här.  

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna: ”Högt lönebud från medlarna”20.10.2020 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Industriarbetsgivarna konstaterar att det lönebud som de opartiska ordförandena (OpO) har lämnat är mycket högt. Förslaget är på 4,5 procent på 29 månader. "Vi konstaterar att lönebudet är på en mycket hög nivå och det ligger absolut på smärtgränsen av vad svenska företag klarar av. Men vi är beredda att acceptera budet då det innehåller en nedväxling av löneökningstakten från nuvarande nivå", säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum