Almega

Nya siffror: Sverige har högst andel anställda inom kunskapsintensiv tjänstesektor

Dela

Sverige har högst andel anställda i kunskapsintensiv tjänstesektor av alla länder som ingår i European Labor Force Survey. Det visar siffror från Eurostat som sammanställts i Almegas nya tjänsteindikator. - Sverige har genomgått en strukturell omvandling där tjänsteinnehållet blir allt större och där andelen tjänster i exporten stadigt ökat. Därför är det i tjänstesektorn jobben i allt högre grad växer fram, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Av Almegas tjänsteindikator framgår att 53,2 procent av alla sysselsatta i Sverige fanns inom kunskapsintensiv tjänstesektor år 2016. Sverige toppar därmed listan bland de länder som ingår i European Labor Force Survey, följd av Norge, Luxemburg och Storbritannien.

I andra änden på listan finns Italien, Litauen och Polen med andelar på under 35 procent.

- I Sverige är det många tjänsteföretag där det är personalen, kompetensen, som är den absolut viktigaste resursen. Det är också inom tjänstesektorn som jobben och exporten stadigt växer, säger Anna-Karin Hatt.

- Strukturomvandlingen innebär att Sverige får ett nytt näringsliv, med större inslag av tjänster. Samtidigt finns det många utmaningar att lösa om Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av den kraft som nu finns i tjänstesektor, säger Anna-Karin Hatt.

Bristen på personal med rätt kompetens är ett hinder som är identifierat. Omkring en tredjedel av tjänsteföretagen i näringslivet uppger att svårigheter att rekrytera rätt personal begränsar utvecklingen.

- Det är ett problem som förstärkts sedan senaste högkonjunkturen och för att svenska företag ska kunna stå sig i en allt hårdare internationell konkurrens så krävs det större tillgång på kompetens och sannolikt även villkor som förstärker Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Anna-Karin Hatt.

- Sverige behöver förstärka möjligheterna till kompetensinvandring. Utvecklingen går snabbt mot en alltmer internationell tjänstesektor där både företag och medarbetare rör sig över gränserna. Sverige måste därför vara ett öppet och attraktivt land för internationella talanger, annars riskerar arbetskraften att söka sig till andra länder med bättre förutsättningar, säger Anna-Karin Hatt.

- För att förbättra situationen har Almega föreslagit en one-stop-shop lösning för arbetskraftsinvandringen, vilket innebär att berörda myndigheter på nationell och lokal nivå samlas på en och samma plats för att underlätta handläggningen samt kontakten med både arbetsgivare och arbetstagare, säger Anna-Karin Hatt.

Tabellen är hämtad från Almegas tjänsteindikator för kvartal 3 som du hittar i sin helhet här.

Sverige 53,2
EU (28 länder) 40,0
Norge 51,8
Luxemburg 51,5
Storbritannien 49,0
Belgien 48,2
Island 48,1
Danmark 48,0
Nederländerna 46,0
Frankrike 46,0
Schweiz 45,3
Finland 45,0
Irland 43,6
Tyskland 40,4
Österrike 38,0
Grekland 36,4
Lettland 36,2
Ungern 36,1
Portugal 35,9
Spanien 35,9
Estland 35,8
Italien 34,6
Litauen 34,5
Polen 30,9
Källa: Eurostat

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kommentar till AF:s månadsstatistik: Almega kräver stopp för nya extratjänster12.10.2018 12:01Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens månadsstatik för september 2018 visar att antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning fortsätter att minska. Antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning är 12212 respektive 6406. - Stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildningar är effektiva insatser som ofta leder till jobb. Men insatserna har aldrig tidigare haft så få deltagare. Personalbristen är ett av företagens största tillväxthinder. Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström chef för Påverkan och Kommunikation på Almega För ett år sedan var antalet arbetssökande som gick på dessa insatser 20635 respektive 7733. Arbetsförmedlingens månadsstatistik samtidigt visar på stark efterfrågan på arbetskraft och många lediga jobb. Personalbristen är fortsatt ett av företagens största tillväxthinder. - Ytterligare minst 15000 arbetslösa bör matchas eller påbörja arbetsmarknadsutbildning redan under

Ny regering måste riva hinder för tjänstetillväxt26.9.2018 07:30Pressmeddelande

Takten i produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på en lägre nivå än 2017, när konjunkturen tycks ha toppat i tjänstesektorn. Inbromsningen beror framför allt på den utbredda bristen på personal, som hindrar tjänsteföretagen från att expandera. Efterfrågan ligger dock fortsatt på en hög nivå, även om det finns en förväntan om att efterfrågan kommer minska något de närmsta månaderna. En ny regering måste på allvar ta tag i de strukturella hinder som finns för att åtgärda kompetensförsörjningsproblemen, i god tid innan lågkonjunktur kommer. Den bedömningen gör Almega i samband med tredje kvartalets Tjänsteindikator.

Almega vill stoppa nya extratjänster – satsa på åtgärder som leder till jobb5.9.2018 17:04Pressmeddelande

Almegas rapport ”Vägval matchning” visar tydligt att de statliga extratjänsterna inte leder till riktiga jobb för de arbetssökanden. Att låsa in arbetslösa i extratjänster förvärrar bristen på arbetskraft och gör det ännu svårare för arbetsgivarna att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt som enskilda personer som kan och vill jobba kommer allt längre från ett riktigt jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum