Almega

Nya siffror: Sverige har högst andel anställda inom kunskapsintensiv tjänstesektor

Dela

Sverige har högst andel anställda i kunskapsintensiv tjänstesektor av alla länder som ingår i European Labor Force Survey. Det visar siffror från Eurostat som sammanställts i Almegas nya tjänsteindikator. - Sverige har genomgått en strukturell omvandling där tjänsteinnehållet blir allt större och där andelen tjänster i exporten stadigt ökat. Därför är det i tjänstesektorn jobben i allt högre grad växer fram, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Av Almegas tjänsteindikator framgår att 53,2 procent av alla sysselsatta i Sverige fanns inom kunskapsintensiv tjänstesektor år 2016. Sverige toppar därmed listan bland de länder som ingår i European Labor Force Survey, följd av Norge, Luxemburg och Storbritannien.

I andra änden på listan finns Italien, Litauen och Polen med andelar på under 35 procent.

- I Sverige är det många tjänsteföretag där det är personalen, kompetensen, som är den absolut viktigaste resursen. Det är också inom tjänstesektorn som jobben och exporten stadigt växer, säger Anna-Karin Hatt.

- Strukturomvandlingen innebär att Sverige får ett nytt näringsliv, med större inslag av tjänster. Samtidigt finns det många utmaningar att lösa om Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av den kraft som nu finns i tjänstesektor, säger Anna-Karin Hatt.

Bristen på personal med rätt kompetens är ett hinder som är identifierat. Omkring en tredjedel av tjänsteföretagen i näringslivet uppger att svårigheter att rekrytera rätt personal begränsar utvecklingen.

- Det är ett problem som förstärkts sedan senaste högkonjunkturen och för att svenska företag ska kunna stå sig i en allt hårdare internationell konkurrens så krävs det större tillgång på kompetens och sannolikt även villkor som förstärker Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Anna-Karin Hatt.

- Sverige behöver förstärka möjligheterna till kompetensinvandring. Utvecklingen går snabbt mot en alltmer internationell tjänstesektor där både företag och medarbetare rör sig över gränserna. Sverige måste därför vara ett öppet och attraktivt land för internationella talanger, annars riskerar arbetskraften att söka sig till andra länder med bättre förutsättningar, säger Anna-Karin Hatt.

- För att förbättra situationen har Almega föreslagit en one-stop-shop lösning för arbetskraftsinvandringen, vilket innebär att berörda myndigheter på nationell och lokal nivå samlas på en och samma plats för att underlätta handläggningen samt kontakten med både arbetsgivare och arbetstagare, säger Anna-Karin Hatt.

Tabellen är hämtad från Almegas tjänsteindikator för kvartal 3 som du hittar i sin helhet här.

Sverige 53,2
EU (28 länder) 40,0
Norge 51,8
Luxemburg 51,5
Storbritannien 49,0
Belgien 48,2
Island 48,1
Danmark 48,0
Nederländerna 46,0
Frankrike 46,0
Schweiz 45,3
Finland 45,0
Irland 43,6
Tyskland 40,4
Österrike 38,0
Grekland 36,4
Lettland 36,2
Ungern 36,1
Portugal 35,9
Spanien 35,9
Estland 35,8
Italien 34,6
Litauen 34,5
Polen 30,9
Källa: Eurostat

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Tjänsteindikatorn Q2: Uppåtgående trenden för sysselsättningstillväxten bruten20.6.2018 06:57Pressmeddelande

För första gången sedan 2014 visar Almegas Tjänsteindikator att den uppåtgående trenden för sysselsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn är bruten. Detta trots en fortsatt stark konjunktur. Indikationen är att företagen inom särskilt kunskapsintensiva tjänstebranscher anpassar sig efter den akuta kompetensbristen. Något som drabbar tillväxten i stort då den privata tjänstesektorn står för 66 procent av näringslivets förädlingsvärde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum