Umeå kommun

Nya taxor för byggnadsnämndens verksamheter

Dela

Från årsskiftet utgår byggnadsnämnden från Sveriges kommuners och regioners modell för hur taxor räknas ut för bland annat bygglov och detaljplaner. Utifrån modellen beräknas kommunens genomsnittliga handläggningskostnad för vissa ärendetyper och en fast prislista har tagits fram. Det gör det tydligare för sökande att i förväg veta vad olika åtgärder kostar. Den nya taxan har godkänts av byggnadsnämnden och förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Umeå kommun ser över och justerar avgifterna kontinuerligt.  I och med översynen inför 2021 års taxa har vi valt att byta modell och utgå från den modell som Sveriges kommuner och regioner tagit fram. Det innebär fasta priser och att taxan för olika typer av ärenden ska täcka kommunens faktiska kostnader. Det ska alltså inte vara så att vissa ärenden som kanske är större i antalet kvadratmeter ska täcka kostnaderna för mindre åtgärder, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. 

Vissa ärendetyper och åtgärder som tidigare bedömts som ”enkla” och mindre i omfattning har visat sig vara mer omfattande i handläggning än vad kommunen tidigare tagit betalt för. Grunden för den nya modellen är att den sökande ska betala för det arbete och kostnader som kommunen faktiskt har för hanteringen av ärendet; självkostnadsprincipen.

– Man kan säga att vi går från fokus på yta och storlek till faktisk kostnad för handläggningen. För Bygglov innebär det här att flera mindre ärenden blir dyrare för att täcka den faktiska kostnaden medan de större i många fall blir billigare än tidigare. I jämförelse med kommuner i ungefär samma storlek ser vi att den nya taxan inte sticker ut åt något håll, vi ligger bra till, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Höjd taxa kan ge fler färdiga detaljplaner

När det gäller taxan för nya detaljplaner så räknas den ut genom olika parametrar som till exempel vilket planförfarande som används, komplexiteten i det som ska planeras och byggrättens storlek. Generellt för nya detaljplaner gäller att taxan kommer att öka. Något som i förlängningen kommer ge kortare väntetider på nya detaljplaner.

– När taxan för detaljplanerna täcker våra faktiska kostnader har vi möjlighet att anställa fler och därmed handlägga fler planer. Som det är idag har vi en situation med fler nya planansökningar varje år än vad vi klarar av att leverera färdiga detaljplaner. Den nya taxan kommer på sikt göra att vi kan korta köerna och leverera detaljplaner snabbare, säger Mikael Berglund (S).

Exempel på kostnader enligt nu gällande och föreslagen taxa

  • Bygglov för nybyggnad av en- eller två bostadshus 100-300 kvadratmeter (planenligt): Nu gällande taxa 27 600 kr, Ny taxa 32 891 kr. 
  • Installation av eldstad utan tekniskt samråd: Nu gällande taxa 1 440 kr, Ny taxa 2 653 kr. 
  • Attefall komplementbostadshus med tekniskt samråd: Nu gällande taxa 8 400 kr, Ny taxa 10 610 kr.  

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum