Umeå kommun

Nya taxor och avgifter

Dela

Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att ändra en del taxor och avgifter och att dessa ska räknas upp årligen enligt SCB:s konsumentprisindex. De ändrade taxorna och avgifterna gäller grävtillstånd, kajplatser och torghandel.

Den 26 februari 2015 beslutade tekniska nämnden att ändra taxor och avgifter för att hyra offentlig plats. Där igenom genomfördes en omfattande förändring av de taxor som Gator och parker tillämpar vid markupplåtelser och torghandel. Nu har en ny översyn skett där taxan justeras.

I fråga om torghandelsplatserna ska den generella prisnivån bibehållas, men det finns ett behov av att justera torghandelstaxans beräkningsgrund.

Vissa taxor oförändrade under lång tid
Vissa taxor reviderades inte år 2015 och har förblivit oförändrade under lång tid vilket lett fram till ett behov att i dagsläget revidera taxor för grävtillstånd och kajplatser. När det gäller grävtillstånden har priserna stått nästintill oförändrade i snart 20 år, vilket lett till att Umeå kommuns taxor är långt ifrån jämförbara kommuners taxor.

Ny prismodell för kajplatser
Angående kajplatserna har det framkommit ett ökat intresse för att bedriva näringsverksamhet på kommunens vatten. Samtidigt har kritik lyfts mot nuvarande prissättning av kajplatserna som inte beaktar ytan på vatten. För att komma tillrätta med problemet föreslogs en ny prismodell för kajplatserna baserad på den yta som används istället för ett fast pris per kajplats.

Fördelar som de samlade förslagen innebär är ett rättvisare och mer förutsägbart uttagande av taxor och ökad framkomlighet i trafiken. De förenklade taxorna innebär också tidsbesparingar i handläggning och högre intäkter för kommunen.

Tekniska nämnden beslutade att återremittera ärendet avseende markupplåtelser för bygg och renovering, med önskemål om ett tydligare incitament för successiv avetablering, samt ett krav på framkomlighetsåtgärder där så är möjligt. Förslaget i övrigt, på förändrade taxor och avgifter, går nu till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Nya taxor och avgifter 2020

Taxorna och avgifterna räknas upp årligen efter Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI) med basmånad oktober 2014 = 314,02 enheter

Grävtillstånd
Grävtillståndstaxa: 1 200 kr
Vitesbelopp för grävning utan tillstånd: 20 000 kr
Vitesbelopp för akuta grävningar som inte anmäls i efterhand: 10 000 kr
Besiktningstaxa 800 kr

Kajplatser
Kajplats: 1 kr/m²/dygn

Torghandel
Fast torghandelsplats: 97 kr/dygn
Tillfällig torghandelsplats: 144 kr/dygn

Kontakt
Anna-Karin Sjölander (C)
tekniska nämndens vice ordförande
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se 

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum