Svenska kyrkan

Nya tidens administration temat för senaste Ducatus

Dela

Det nya numret av Ducatus, magasinet om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, handlar om en av de stora förändringar som just nu pågår inom Svenska kyrkan. En ny gemensam administrativ plattform rullar just nu ut över landets församlingar och markerar ett helt nytt sätt att samarbeta.

- Samverkan är framtiden. Det menar Anders Granberg, chef för avdelningen för gemensamma funktioner på kyrkokansliet i Uppsala, i en intervju i tidningen.

Helén Källholm, arbetsgivarorganisationens VD, instämmer.

- Det finns många områden där Svenska kyrkan skulle vinna på att samarbeta mer, allt för att använda resurserna på bästa sätt och skapa förutsättningar för mer fokus på de grundläggande uppgifterna, säger hon.

Gemensamt administrativt stöd, som verktyget heter, kan skapa effektivitet och kostnadsbesparingar men är också ett sätt för Svenska kyrkans församlingar att kunna fokusera mer på att utveckla sin kärnverksamhet.

I årets sista Ducatus skildras tankarna bakom Gemensamt administrativt stöd, som brukar förkortas GAS. Läsaren får möta dem som redan nyttjar verktyget, som ser styrkan i att jobba tillsammans, men också dem som oroas över att det nya arbetssättet hotar arbetstillfällena.

- Det här numret av Ducatus handlar till stor del om att skapa samsyn kring administration, men lika mycket om hur det är att vara ledare i en modern organisation. Det skriver Fredrik Emdén, ny redaktör för Ducatus, i sin krönika.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum