Stockholms stad

Nya träd planteras på Torsgatan

Dela

Torsgatan har fått bredare trottoarer, nya säkrare cykelbanor, nya träd, förbättrad framkomlighet och en säkrare trafiklösning på sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. I oktober 2020 återinvigdes denna sträcka av gatan och nu är det dags för plantering av fler träd. Ett 20-tal träd ska planteras med start idag den 8 december 2020. När detta är klart kommer Torsgatan ha totalt 48 nya träd.

Foto: Lennart Johansson.
Foto: Lennart Johansson.

Sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget har fått 2,25 meter breda, nya enkelriktade cykelbanor med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna. Gatan har fått fler träd, mer utrymme för sittplatser och cykelparkering samt ny gatubelysning. Träden har fått nya växtbäddar vilket ger dem bättre möjlighet att växa och ta hand om mycket dagvatten. Flera av de befintliga träden på Torsgatan har också fått renoverade växtbäddar.

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för stadens träd och har under många år arbetat med att utveckla växtbäddar för träd i gatumiljö. De nya träden planteras i nya växtbäddar som fylls med en blandning av biokol och makadam. Biokol är kol som görs av till exempel kvistar eller grenar och används vid odling. Biokolet håller vatten, näring och förbättrar syresättningen av marken vilket får träden att växa bättre.

– Torsgatan är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet. Genom att rusta upp gatan och öka trafiksäkerheten för cyklister och gående har vi gjort det enklare att välja både gång och cykel. Med bredare trottoarer, fler träd, sittplatser, ny och bättre belysning ökar vi även trivseln och tryggheten i området, säger Gunilla Glantz, Stockholms stads trafikdirektör.

Berget mot Vasaparken-Sabbatsbergsparken, mellan Sankt Eriksplan och Lokstallsgatan, har fått en ny vacker effektbelysning som lyser upp den tidigare mörka bergväggen.

Mellan Barnhusbron och Sabbatsbergsvägen har även området efter Citybanans arbetsområde återställts och gatan har fått ny bred trottoar och bredare cykelbanor. Omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning har genomförts i samband med ombyggnationen av Torsgatan, som startade hösten 2018 och blev klar sommaren 2020.

Innan ombyggnationen blev klar hade Torsgatan en blandning av smala cykelbanor och cykelfält. Nu har trafiksäkerheten och framkomligheten på Torsgatan förbättrats i enlighet med stadens cykelplan.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 282erik.soderberg@stockholm.se

Bilder

Foto: Lennart Johansson.
Foto: Lennart Johansson.
Ladda ned bild
Foto: Lennart Johansson.
Foto: Lennart Johansson.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum