Linköpings kommun

Nya undersökningar av förorenad mark i Bestorp

Dela

Vecka 46 kommer Linköpings kommun att påbörja nya undersökningar av den förorenade marken vid det tidigare sågverksområdet i Bestorp. På platsen har idag båtklubben sin verksamhet. Detta är de slutliga undersökningarna, som görs för att kunna välja och utföra rätt åtgärder vid sanering av marken.

Före detta Bestorps Sågverk bedrev verksamhet under perioden 1903-1958. Från mitten av 1940-talet impregnerades virket med klorfenolpreparat för skydd mot blånad (trämögel).

I mitten av 1990-talet inleddes en riksomfattande inventering av gamla industrifastigheter. I Östergötland ansvarade Länsstyrelsen för inventeringen. 2007 genomförde Länsstyrelsen undersökningar av marken vid Bestorps tidigare sågverk. Under 2011-2012 lät Linköpings kommun utföra ytterligare undersökningar.

Resultaten visar att det inom det som tidigare varit såghusområde, spånhög och brädgård förekommer dioxiner i marken. I brädgårdsområdet och spånhögsområdet är halterna av dioxiner låga. Halterna är högre inom såghusområdet, som idag används för uppläggning av båtar.

Linköpings kommun avser att under hösten och vintern 2015/2016 genomföra ytterligare markundersökningar, geotekniska undersökningar och sedimentundersökningar vid sågverksområdet. Det handlar om 400 prover som ska tas.

De tidigare undersökningarna syftade till att fastställa förekomsten och riskerna av föroreningar i området. De nya undersökningarna ska ske för att se utbredningen på bredden och djupet av marken. På så sätt kan man se vilka mängder jord som måste saneras, hur respektive massor ska klassas och behandlas och med vilken teknik åtgärden ska utföras. Det ligger till grund för upphandlingen av entreprenör.

När resultaten från markundersökningarna är klara kan kommunen ansöka om pengar från staten till saneringen. Förhoppningen är att få del av medlen för att kunna påbörja en sanering under 2017.

Medlemmar i båtklubben och boende i närheten har informerats om undersökningarna via mejl och anslag.

För ytterligare information kontakta avdelningschef Ulf Johansson Lorin, 013-20 88 45 eller miljöskyddsinspektör Malin Johansson, 013-20 62 95.

Nyckelord

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Bilder

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum