Stockholms stad

Nya Vasagatan invigd – en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata

Dela

Nya Vasagatan har utvecklats till en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata efter en genomgripande upprustning. Idag återinvigdes Vasagatan med musik, tal, guidade visningar, historiska vandringar, välkomsthälsningar vid övergångsställena och mycket annat för att fira att gatan blev klar i juni.

Nya Vasagatan, efter projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson
Nya Vasagatan, efter projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson

På plats vid dagens invigning fanns bland andra stadens trafikdirektör Gunilla Glantz, trafikborgarråd Daniel Helldén, flera av fastighetsägarna som är medfinansiärer till ombyggnationen av Vasagatan och ingår i gruppen Management Vasagatan, samt Monica Bruvik, vd för City i Samverkan. Tillsammans med blåsorkestern Storstan Street Brass invigde de nya Vasagatan.

– Vasagatan har byggts om för att möta dagens och framtidens behov. Det passar därför extra bra att återinviga gatan idag, cirka 150 år efter att den byggdes som en entré för resenärerna som kom ut från Centralstationen, säger Gunilla Glantz, Stockholms stads trafikdirektör.

­– Stadens och fastighetsägarnas gemensamma satsning på att göra Vasagatan till en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata är klar. Det stora antalet gående och cyklister har nu mer plats att passera, stanna upp och vistas här. Med bredare gångbanor, nya cykelbanor, fler träd, nya sittplatser, nya ledstråk och bättre belysning har vi skapat en mer inbjudande plats och entré till Stockholm, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör.

Under invigningsdagen kunde besökarna titta på förändringar som har gjorts på gatan, ställa frågor till representanter från Stockholms stad och stadens cykeljour, gå specialvandringar på Vasagatan med fokus på gatans historia, nutid och framtid med en guide från Stadsmuseet, gå på visning av Centralposthuset där posten huserade i cirka 100 år och även hämta biljetter till specialvisningar av den kungliga väntsalen på Stockholms Centralstation, som genomförs dagen efter.

Om projektet nya Vasagatan

Vasagatan är ett av innerstadens mest högtrafikerade gångstråk med cirka 50 000 gående per dygn kring Mäster Samuelsgatan. Vasagatan har genomgått en helhetsupprustning där gatuutrymmet omfördelats och gatan fått en ny utformning jämfört med tidigare.Projektet har pågått mellan 2018 och 2022 och även omfattat nya cykelbanor vid Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Inför ombyggnaden av Vasagatan förbättrades även gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken. I samband med att Vasagatan byggts om har även omfattande ledningsarbeten för el och data genomförts.

Fakta och siffror om nya Vasagatan

 • Projektet har omfattat omdaningen av hela Vasagatan, en sträcka på cirka 750 meter, och även nya cykelbanor vid Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan.
 • Projektområdet som byggts om motsvarar en yta på cirka 40 000 kvadratmeter.
 • Vasagatan har blivit grönare med nya och fler träd och nya växtbäddar som även leder och tar hand om regnvatten. I höst när de sista träden planteras har Vasagatan fått totalt 67 nya träd som ersatt de tidigare 43 stycken. De nya träden är japansk zelkova, rödask, silverlind, berlineral och svart valnöt.
 • Nya Vasagatan har cirka 3 400 kvadratmeter mer ytor med trottoarer jämfört med tidigare utformning. Trottoarerna har idag en total yta på 13 464 kvadratmeter.
 • Trottoarerna har blivit bredare på alla ställen där det har varit möjligt. På östra sidan av Vasagatan mellan Vasaplan och Klarabergsgatans bro är gångbanan som bredast. Där är gångbanan nu 7,3 meter bred – en utökning med cirka 4,5 meter jämfört med tidigare.
 • På gatan passerar cirka 50 000 gående hörnet Vasagatan/Mäster Samuelsgatan varje dag.
 • Cirka 440 m nytt ledstråk har skapats som ett komplement till naturliga ledstråk som exempelvis fasader. Övergångsställen och insteg till entréer har även anpassats för att gatan ska bli tillgänglig för alla.
 • Ytan med nya cykelbanor har utökats från cirka 1 300 till cirka 4 700 kvadratmeter.
 • Den totala längden ny- eller ombyggda cykelbanor och cykelfält på gatan är cirka 2,1 kilometer.
 • De flesta nya cykelbanorna är 2,25 meter breda. Den allra bredaste är 3 meter bred och den smalaste 1,75 meter bred. Alla nya cykelbanor har även en skyddsremsa mellan den upphöjda cykelbanan fram till kanten där bilkörfältet tar vid.
 • Cirka 110 nya cykelparkeringar har monterats med utrymme för cirka 214 cyklar.
 • På Vasagatan passerar cirka 7 000 cyklar varje dygn.
 • Biltrafiken på Vasagatan har numera 25 procent mindre ytor att köra på jämfört med tidigare utformning. Körbanan har minskat från 25 399 kvadratmeter till 19 126 kvadratmeter.
 • Totalt passerar 18 000 motorfordon Vasagatan varje dag.
 • 35 nya sittbänkar har monterats, varav en långbänk på cirka 13 meter med cirka 21 platser.
 • Totalt har de nya sittbänkarna plats för cirka 110 personer.
 • Cirka 37 belysningsstolpar har monterats mellan Olof Palmes gata och Tegelbacken.
 • Cirka 28 stycken nya linspännen med ny gatubelysning har monterats mellan Olof Palmes gata och Tegelbacken.
 • 20 nya papperskorgar har monterats.
 • Vasagatans körbanor har asfalterats med en mer miljö- och klimatvänlig asfalt, Peabs ECO-Asfalt®, istället för standardasfalt.
 • Totalt har 11 000 kvadratmeter asfalt lagts ut och inneburit en halvering av klimatpåverkan – från 86766 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) med standardasfalt till 44667 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) med ECO-Asfalt®. Reduceringen av klimatpåverkan har därmed skett med cirka 42099 kg CO2e (-49 procent).
 • Besparingen motsvarar utsläppet från cirka 32,4 medelstora miljöbilar som kör i genomsnitt 1 300 mil per år.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 278malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Nya Vasagatan, efter projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson
Nya Vasagatan, efter projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson
Ladda ned bild
Vasagatan före projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson
Vasagatan före projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson
Ladda ned bild
Vasagatans projektområde. Illustration: Stockholms stad
Vasagatans projektområde. Illustration: Stockholms stad
Ladda ned bild
Långbänk mellan pendeltågs- och tunnelbaneentrén och Hotel Scandic Continental. Foto: Lennart Johansson
Långbänk mellan pendeltågs- och tunnelbaneentrén och Hotel Scandic Continental. Foto: Lennart Johansson
Ladda ned bild
Nya Vasagatan vid Stockholms Centralstation, riktning söderut. Foto Lennart Johansson
Nya Vasagatan vid Stockholms Centralstation, riktning söderut. Foto Lennart Johansson
Ladda ned bild
Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholms stad, på invigningen av nya Vasagatan, tillsammans med Sam Victorin, kommunikatör på Stockholms stad. Foto: Lennart Johansson
Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholms stad, på invigningen av nya Vasagatan, tillsammans med Sam Victorin, kommunikatör på Stockholms stad. Foto: Lennart Johansson
Ladda ned bild
Storstan Street Brass underhåller vid invigningen av nya Vasagatan. Foto: Lennart Johansson
Storstan Street Brass underhåller vid invigningen av nya Vasagatan. Foto: Lennart Johansson
Ladda ned bild
Gunilla Glantz, trafikdirektör, och Daniel Helldén, trafikborgarråd, inviger nya Vasagatan tillsammans med fastighetsägare. Foto: Lennart Johansson
Gunilla Glantz, trafikdirektör, och Daniel Helldén, trafikborgarråd, inviger nya Vasagatan tillsammans med fastighetsägare. Foto: Lennart Johansson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum