Skolverket

Nyanlända behöver bättre vägar in i gymnasieskolan

Dela

Kommuner och skolor har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion i takt med att elevantalet ökar. Det är svårt att hitta lokaler och att rekrytera lärare och studiehandledare. En ny rapport från Skolverket visar också att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion.

– Det finns uppenbara behov att utveckla språkintroduktion och hur nyanlända ska introduceras till svensk gymnasieutbildning. En slutförd gymnasieutbildning är väldigt betydelsefullt för att få ett arbete eller gå vidare till högre studier, säger Thomas Furusten, undervisningsråd på Skolverket.

Många har svårt att hinna slutföra gymnasieskolan

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram i gymnasieskolan som vänder sig till elever som behöver lära sig svenska för att gå vidare till ett annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning. Endast omkring 30 procent av eleverna har gått vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan tre år efter att de börjat på språkintroduktion och omkring 15 procent av eleverna har gått vidare till ett annat introduktionsprogram. Av de som började språkintroduktion 2011 har endast nio procent avslutat ett nationellt program i gymnasieskolan fyra år senare.

– Elever som kommer till Sverige när de är i gymnasieåldern har svårt att hinna gå vidare i gymnasieskolan innan de fyllt 20 år som är åldersgränsen för att påbörja gymnasieskolan. En stor del av eleverna tycks falla ur systemet och riskerar att inte uppnå en komplett gymnasieutbildning, säger Thomas Furusten.  

Behov av utveckling

Rapporten visar att det finns ett stort behov av att rekrytera och vidareutbilda lärare för att undervisa på språkintroduktion. Det kan också handla om att sätta in andra kompetenser än pedagogiskt utbildad personal och att skapa bättre möjligheter att använda fjärrundervisning. Ett område som också behöver utvecklas är skolornas förmåga att göra tidiga bedömningar av elevernas kunskapsnivå och utvecklingsbehov.

– Här behövs insatser från kommuner, skolor och staten. Det är angeläget att snabbt och effektivt ta fram åtgärder för att få unga nyanlända till utbildning och arbete. Kanske ryms inte dessa åtgärder inom dagens system, säger Eva Durhan, chef för Skolverkets analysavdelning.

Mer om språkintroduktion

Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till nationella program. Ett syfte är att eleverna ska bli behöriga till något av de 18 nationella programmen. Totalt går idag 18 700 elever på språkintroduktion. Det är en ökning med 34 procent jämfört med förra läsåret.

Kontaktuppgifter

Eva Durhan, chef analysavdelningen 08-527 335 25

För frågor om rapporten kontakta Thomas Furusten, projektledare 08-527 336 93

För fakta om språkintroduktion kontakta undervisningsråd Cristina Pontis 08-527 334 74

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum