Umeå kommun

Nybyggnad av Maskinåbron

Dela

Umeå kommun kommer att bygga en ny gång- och cykelbro som ersätter den så kallade Maskinåbron över Sävarån i Sävar. Syftet med brobytet är att se till att det finns en överfart över Sävarån på just den här platsen. Orsaken till bytet är att den gamla bron är uttjänt och det har funnits behov av åtgärder en längre tid.

Illustration av nya Maskinåbron.
Illustration av nya Maskinåbron.

Den nya bron kommer utseendemässigt efterlikna den befintliga med stöden på samma plats. De nya stöden blir dock av betong till skillnad från de nuvarande som är stenkistor, alltså timrade sådana fyllda med block av sten. Bron får en livslängd på 80 år och utformas som ett hängspännverk i två spann, huvudbärverket blir av stål och farbanan blir en tvärspänd platta av trä liksom räcket. Brons utformning syftar till, att så långt som möjligt, beakta områdets kulturhistoriska värde. I samband med bygget förnyas och anpassas gång- och cykelvägen i anslutning till bron.

Tidigare har bron fungerat som bilbro men dess status gör att den idag används som en gång- och cykelbro. Enligt vad som är känt har det funnits en bro på den här platsen sedan 1700-talet. Den nuvarande bron byggdes 1972 och ersatte då en bro från 1924. Bron utgör en del av Herrgårdsallén i norra delen av Sävar samhälle.

För din säkerhet - respektera avspärrningar

Kommunen vill uppmana de som rör sig i området att respektera avspärrningarna. Det är inte tillåtet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på vägskyltar på platsen och visar hänsyn.

Klar sensommaren 2021

Rivning av nuvarande bro är påbörjad och den nya bron beräknas vara helt klar under sensommaren 2021.

Kontakt

Lars Nilsson
rojektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
lars.nilsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration av nya Maskinåbron.
Illustration av nya Maskinåbron.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum