Universitetssjukhuset ÖrebroUniversitetssjukhuset Örebro

Nyckelfonden delar ut 10,1 miljoner till 18 forskargrupper

Dela

I år får 18 forskargrupper inom Region Örebro län dela på Nyckelfondens anslag. Forskningen handlar om bland annat cancer, diabetes, magsjukdomar och covid-19. ”Målet med vår forskning är att etablera nya moderna metoder för blödningskontroll”, säger forskaren Tal Hörer som tillhör en av forskargrupperna.

Forskarna Tal Hörer och Louise Olsson. De tillhör två av de arton forskargrupperna som har fått anslag från Nyckelfonden i år. Foto: Elin Abelson.
Forskarna Tal Hörer och Louise Olsson. De tillhör två av de arton forskargrupperna som har fått anslag från Nyckelfonden i år. Foto: Elin Abelson.

– Nyckelfonden har under de senaste åren kunnat utöka forskningsanslagen, vilket är glädjande. Årets bidrag ger möjlighet till att ytterligare stärka forskare och forskningsgrupper inom regionens hälso- och sjukvård, säger Bo Anderson, Nyckelfondens ordförande.

Unikt behandlingskoncept som räddar liv

EVTM är ett behandlingskoncept som är framtaget av Tal Hörer och hans forskargrupp på Universitetssjukhuset Örebro. Förkortningen står för ”EndoVascular resuscitation and Trauma Management”. Konceptet är en behandling som kan användas vid livshotande större blödningar och andra akuta tillstånd som uppstår vid exempelvis trauma, förlossning, brusten kroppspulsåder eller möjligtvis hjärtstopp.

– Vi är ett multidisciplinärt team, på Universitetssjukhuset Örebro som är pionjärer och ledande i utvecklingen av EVTM. Det ingår olika yrkeskategorier som exempelvis kirurger och narkosläkare. Vi har tagit fram ett livräddande koncept för de mest kritiskt sjuka patienterna världen över. Tack vare pengar från Nyckelfonden kan vi nu forska mer och utföra kliniska studier. Vi har flera studier på gång, säger Tal Hörer, docent och överläkare på kärl-thoraxkliniken.

Han poängterar att det roligaste med att forska är att få se hur resultatet används både lokalt och i hela världen.

– Vi har fantastiska exempel med patienter som vårt team och andra kollegor har räddat till följd av vår forskning. Det ger en otroligt bra känsla att kunna göra något bra och få hjälpa andra, säger han.

Vill förbättra diagnostiken av tarmcancer

Forskaren Louise Olsson vill tillsammans med sin forskargrupp utvärdera ett nytt test som påvisar osynligt blod i avföringsprov. Symptom från tarmen är vanliga men ofta ospecifika och de kan vara svåra att bedöma.

– Vår förhoppning är att det här är ett test som läkare i primärvården framöver kan ha nytta av bland patienter som söker med symtom som kan tyda på tarmcancer, säger Louise Olsson, överläkare och enhetschef på Camtö (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro).

Många patienter remitteras till utredning men endast en liten andel visar sig ha tarmcancer. Tester för att påvisa osynligt blod i avföringen har funnits länge men de har inte varit pålitliga. Nu har det kommit nya immunologiska tester som är mer tillförlitliga men det är ännu inte klarlagt hur säkra de är för att identifiera individer med mycket låg risk för tarmcancer.  

– Vi kommer att genomföra en nationell studie. Målet är att klargöra hur de nya testerna kan användas på bästa sätt. Att få ett anslag från Nyckelfonden betyder naturligtvis väldigt mycket, utan anslag är det svårt att åstadkomma något. Vi kommer att använda det som ersättning till vårdcentraler för deras arbete att informera patienter om studien, berättar hon.

Studien kommer att omfatta minst 2500 patienter som är över 40 år. Förhoppningen är att på ett säkert sätt kunna undvika koloskopi om testet är negativt. En annan möjlighet är att höga koncentrationer blod ska medföra att undersökningen görs skyndsamt.

Nyckelfondens forskningsbidrag 2021 delas ut till följande forskningsgrupper: 

Antonis Valachis

Kliniska förloppet, behandlingsmönster och molekylär kartläggning av metaplastisk bröstcancer

700 000 kronor

Axel Nordenskjöld

Effekter av elektrokonvulsiv terapi vid svår psykisk sjukdom

350 000 kronor

Bo Söderquist

Bakteriell diversitet och förekomst av antibiotika-resistensgener i normalfloran hos patienter som ska genomgå ledprotesoperation

750 000 kronor

Elisabet Tina

Rituximab-behandling vid multipel skleros med fokus på immunförsvar och hjärntrötthet

280 000 kronor

Elisabeth Westerdahl

Fysioterapi och infektionskontroll av andningshjälpmedel för att minska lungkomplikationer efter thoraxkirurgi

500 000 kronor

Farhan Bazargani

Retentionstrådar för att bihehålla behandlingsresultatet efter tandregleringsbehandling; en randomisrad kontrollerad studie med 5-års uppföljning

130 000 kronor

Gisela Helenius

Tidig upptäckt av återfall efter behandling av cancer i huvud-halsområdet

650 000 kronor

Gustav Jarl

Benamputationer i Sverige

100 000 kronor

Johan Bohr

Kartläggning av det förvärvade immunförsvaret i tunn -och tjocktarm vid mikroskopisk kolit, med fokus på CD8+ mördar-T-celler och deras betydelse för den minskade risken för koloncancer

500 000 kronor

Jonas Halfvarson

Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom

1 400 000 kronor

Lisa Kurland

Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen

450 000 kronor

Louise Olsson

Utvärdering av nytt test för påvisande av osynligt blod i avföringsprov bland patienter som söker i primärvården med symtom som kan tyda på tarmcancer

450 000 kronor

Michiel van Nieuwenhoven

Kartläggning och behandling av patienter med irritabel tarm syndrom inom primärvården: en randomiserad kontrollerad studie

500 000 kronor

Olof Hultgren

Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid covid-19 infektion

800 000 kronor

Sabina Davidsson

Immunförsvarets roll vid utvecklingen av aggressiv peniscancer

900 000 kronor

Stefan Särnblad

Identifiering av nya genetiska orsaker till hjärtmuskelsjukdom hos barn och ungdomar i Sverige

400 000 kronor

Tal Hörer

Minimalinvasiva kirurgiska behandlingar av akuta blödningar i stora kretsloppet. Utvecklande av ett nytt behandlingskoncept EVTM (EndoVascular resuscitation and Trauma Management)

500 000 kronor

Yang Cao

Studier av moderkaksvävnad för att öka förståelsen för regleringen av fostertillväxt

750 000 kronor

Vid frågor kontakta

Tal Hörer
Överläkare, docent
Kärl-thoraxkliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
E-post: tal.horer@regionorebrolan.se
Telefon: 019 – 602 46 32

Louise Olsson
Överläkare, avdelningschef
CAMTÖ
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
E-post: louise.olsson@regionorebrolan.se
Telefon: 072 – 14 13 970

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskarna Tal Hörer och Louise Olsson. De tillhör två av de arton forskargrupperna som har fått anslag från Nyckelfonden i år. Foto: Elin Abelson.
Forskarna Tal Hörer och Louise Olsson. De tillhör två av de arton forskargrupperna som har fått anslag från Nyckelfonden i år. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Tal Hörer, foto: Elin Abelson.
Forskaren Tal Hörer, foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Louise Olsson, foto: Elin Abelson.
Forskaren Louise Olsson, foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Unikt test utvecklat i Örebro ska hjälpa vid hörselnedsättning12.3.2021 14:00:00 CET | Pressmeddelande

I det talade språket är språkljuden de allra minsta komponenterna. Vid en hörselnedsättning kan personen uppfatta vad någon säger även om något språkljud faller bort. Hjärnan fyller då i det automatiskt. ”Om fler språkljud börjar falla bort blir det svårt att hänga med i samtal. Jag har tagit fram ett nytt test för att mäta hur olika svenska språkljud uppfattas”, säger forskaren Erik Witte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum