Universitetssjukhuset ÖrebroUniversitetssjukhuset Örebro

Nyckelfonden delar ut 13 miljoner till 22 medicinska forskningsprojekt

Dela

Sedan starten 1989 har Nyckelfonden delat ut nära 200 miljoner kronor till forskningsprojekt inom Region Örebro län. Det unika med fonden är att den stöder den medicinska och patientnära forskningen i regionen. Resultaten av forskningen har kommit länsinvånarna direkt till godo genom bland annat förfinade operationstekniker, mer precisa diagnoser och bättre behandlingsmetoder.

Maria Rommerud, ordförande i Familjen Alvenius stiftelse,  och Marie Svensson, stiftelseansvarig Nyckelfonden. Foto: Elin Abelson.
Maria Rommerud, ordförande i Familjen Alvenius stiftelse, och Marie Svensson, stiftelseansvarig Nyckelfonden. Foto: Elin Abelson.

I år delar Nyckelfonden ut 13 miljoner kronor till 22 olika medicinska forskningsprojekt. Forskningsprojekten fördelar sig inom flera olika forskningsområden som hjärt-kärlsjukdomar, inflammation vid tarmsjukdom, genetisk profil vid olika cancerformer, diabetes hos gravida och riktad träning till vuxna med ADHD.

En nyhet för i år är det nyetablerade samarbetet med Familjen Alvenius stiftelse, som i år har bidragit med drygt 1,9 miljoner kronor till forskning inom regionen via Nyckelfonden.

– Vi valde att starta ett samarbete med Nyckelfonden då vi vill gynna forskningen i regionen och där vi vet att pengarna mer eller mindre oavkortat används i olika forskningsprojekt tack vare Nyckelfondens låga omkostnader säger Maria Rommerud ordförande i Familjen Alvenius Stiftelse.

Enligt Bo Anderson, ordförande för Nyckelfonden är det en stor fördel att Nyckelfonden och näringslivet går samman för att gynna forskningen i regionen. Det ökar hela regionens konkurrenskraft och drar till sig intresse från hela forskarsverige.

– Jag ser verkligen fram mot ett samarbete med Alvenius under många år framåt, poängterar Bo Anderson.

Nyckelfondens stiftelseansvariga Marie Svensson understryker att det finns mycket värdefull forskning inom Region Örebro län och att målet framöver är att utveckla samarbeten med flera företag i regionen som vill bidra till en attraktiv och  hållbar region.

– Genom vår forskning lockar vi till oss bättre kompetens till sjukvården och den i sin tur möjliggör bättre sjukvård för våra länsbor, säger hon.

Vid frågor kontakta 

Marie Svensson
Stiftelseansvarig Nyckelfonden
Mail:  marie.svensson3@regionorebrolan.se
Mobil: 073 - 596 36 91

Forskningsmedel från Nyckelfonden 2022 finns med som bilaga nedan. 

Fakta

Familjen John, Marika, Christer och Maria Alvenius stiftelse

Har som ändamål att främja vetenskaplig forskning om sjukdomarna diabetes, reumatism och cancer med fördelning av medel på dessa forskningsområden enligt stiftelsestyrelsens bestämmande. Högst 90 procent men minst 80 procent av stiftelsens årliga avkastning skall användas för fullgörande av stiftelsens ändamål. Resterande del av den årliga avkastningen skall läggas till stiftelsens kapital.

Nyckelfonden

Nyckelfonden bildades 1989. Den kom till för att stimulera och öka möjligheterna till forskning på dåvarande regionsjukhuset i Örebro (RSÖ) som inte hade några statliga forskningsanslag. Idag finansieras forskning i huvudsak på Universitetssjukhuset (USÖ) men möjligheter finns också att söka finansiering för projekt inom folktandvården och primärvården. Idag förvaltar fonden nära 200 mkr. Varje år delas mellan 10 – 15 mkr ut till olika forskningsprojekt fördelade på 15 – 20 olika projekt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Maria Rommerud, ordförande i Familjen Alvenius stiftelse,  och Marie Svensson, stiftelseansvarig Nyckelfonden. Foto: Elin Abelson.
Maria Rommerud, ordförande i Familjen Alvenius stiftelse, och Marie Svensson, stiftelseansvarig Nyckelfonden. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation3.5.2022 09:31:14 CEST | Pressmeddelande

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum