Universitetssjukhuset ÖrebroUniversitetssjukhuset Örebro

Nyckelfonden delar ut 9,6 miljoner till forskare på Universitetssjukhuset Örebro

Dela

I år får 18 olika forskargrupper dela på 9,6 miljoner kronor från Nyckelfonden. ”Förra året firade Nyckelfonden 30 år och insamlingen gjorde ett rekordår. Forskningen som stöds med anslag handlar om allt ifrån immunterapibehandling av cancerpatienter till fantomsmärta hos amputerade”, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig.

Många har hjälpt till att skänka pengar till Nyckelfonden. Ibland i samband med att livet för en anhörig avslutats och ibland av tacksamhet över att ha fått livet tillbaka.

– Vi är så glada över alla de initiativ som har tagits för att stödja den medicinska forskningen i länet. Det har bland annat varit slipsförsäljning i Kumla, Hästkraftens dag och en yogafrukost. Gemensamt för de flesta givarna och initiativtagarna är att de värdesätter vården och vill bidra till fler framsteg och mer hopp till dem som drabbats av sjukdom. Den hälso- och sjukvård som ges idag var gårdagens framtid och hopp, säger Annika Rosdahl.

Immunterapibehandling hos patienter med spridd hudcancer

Hos patienter med spridd hudcancer har immunterapi blivit en revolutionerande behandling som lett till förbättrad överlevnad. Men det är inte alla patienter som blir hjälpta av denna behandling. Man kan i nuläget inte förutsäga vilka patienter som blir hjälpta av immunterapi och vilka som inte blir det eller som till och med kan få en oönskad effekt. Målet med studien är att identifiera ämnen i kroppen som skulle kunna förutsäga effekten av immunterapi.

– Mitt forskningsprojekt går ut på att identifiera vilka patienter med spridd hudcancer som får bäst effekt av immunterapi. I forskningsprojektet kommer vi att inkludera patienter som drabbas av spridd hudcancer inom hela Uppsala-Örebroregionen, säger Antonios Valachis, docent i onkologi och överläkare på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Ny behandling av fantomsmärta och dess inverkan på hjärnan

Fantomsmärta är ett kroniskt tillstånd som ger en mer eller mindre stark smärtupplevelse från en kroppsdel som inte längre finns kvar. Orsaken till fantomsmärtans uppkomst är oklar. En ny metod har utvecklats för behandling av fantomsmärta i armen, så kallad virtuell motorträning. Metoden utförs genom att muskelsignaler i stumpen kopplas till en virtuell arm som rörelser utförs med. Genom behandlingen aktiveras områden i hjärnan som tidigare har förlorat sin funktion då exempelvis armen amputerats. Forskning har visat att den nya behandlingsmetoden har god effekt på smärta, men även på livskvalitet och sömn.

– Vi vill fördjupa kunskapen om virtuell motorträning genom att studera dess direkta inverkan på hjärnan. Vi kommer att använda en ny metod som mäter hjärnans aktivitet via blodflödet i hjärnan. Ökad kunskap om hjärnans aktivitet i relation till minskad fantomsmärta kan hjälpa forskarna att förstå mekanismerna bakom smärtan likväl som mekanismerna bakom framgångsrik behandling. Denna kunskap kan hjälpa både vården och patienten till rätt behandling vid fantomsmärta, säger Liselotte Hermansson, adjungerad professor i arbetsterapi på ortopedteknik vid Universitetssjukhuset Örebro.  

Nyckelfondens forskningsbidrag 2020 delas ut till följande forskningsområden:

Finns det immunologiska markörer i blod eller urin som kan förutsäga prognosen för njurcancerpatienter? 

Sabina Davidsson

 

Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa

Yvonne Freund-Levi

Infektionskomplikationer efter hjärtkirurgi

Örjan Friberg

Effekter av torkade blåbär, flytande havre eller dess kombination på lipider, inflammation och fysisk prestationsförmåga efter hjärtinfarkt

Ole Fröbert

Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom

Jonas Halfvarson

Kan vi hitta cancer i ett blodprov?

Gisela Helenius

Benamputationer i Sverige - spelar socioekonomi och bostadsort någon roll?

Gustav Jarl

Viktreduktion vid fetma genom en kombination av lågenergidiet, gruppbehandling och magsäcksballong

Johan Jendle

Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen

Lisa Kurland

Ärftlig livmodercancer

Miriam Mints

Utveckling av nya indikatorer som vägleder behandling av individer med ADHD

Mussie Msghina

Snabbdiagnostik av blodförgiftning med fokus på riktad antibiotikabehandling

Paula Mölling

Fysioterapeutiska aspekter på konsekvenser av nedsatt gång- och balansförmåga hos personer med multipel skleros

Ylva Nilsagård

Behandling av fantomsmärta utvärderad genom ny hjärnavbildningsteknik

Liselotte Hermansson

Uppföljning efter operation av tarmcancer - en jämförelse mellan skiktröntgen och DNA-baserade tester och följder för behandling och hälsoekonomiska effekter

Louise Olsson

Varifrån kommer stafylokockerna som orsakar ledprotesinfektioner?

Bo Söderquist

Simuleringar av antibiotikabehandling i en nyutvecklad infektionsmodell identifierar framtida behandling av gonorré som annars riskerar bli obehandlingsbar

Magnus Unemo

Möjlighet att förutsäga behandlingseffekt av immunterapi hos patienter med spritt malignt melanom

Antonios Valachis


Fakta

Nyckelfonden är en stiftelse som tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, organisationer och företag kan finansiera medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, hjärtan och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Resultaten kommer till snabb nytta för vården och patienterna.

Vid ytterligare frågor kontakta

Annika Rosdahl
Stiftelseansvarig Nyckelfonden
Mobil: 070 - 344 10 03
E-post: annika.rosdahl@regionorebrolan.se

Liselotte Hermansson
Adjungerad professor i arbetsterapi
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Telefon: 019 - 602 55 76
E-post: liselotte.hermansson@regionorebrolan.se

Antonios Valachis
Överläkare
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Telefon: 019 – 602 17 92
E-post: antonios.valachis@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Liselotte Hermansson, foto Annika Rosdahl.
Liselotte Hermansson, foto Annika Rosdahl.
Ladda ned bild
Antonios Valachis, foto Annika Rosdahl.
Antonios Valachis, foto Annika Rosdahl.
Ladda ned bild
Ortiz-Catalan et al., The Lancet, 2016
Ortiz-Catalan et al., The Lancet, 2016
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation18.9.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående. Det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken. ”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer15.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum